Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Så här beräknar vi din avgift

Omvårdnadsavgiften beror på ditt avgiftsutrymme, det vill säga inkomster minus ett visst förbehållsbelopp. Kommunen räknar ut din avgift och du behöver aldrig betala mer än maxtaxan.

Förbehållsbelopp

När du har betalat skatter, boendekostnad och hjälp från kommunen ska du ha tillräckligt mycket pengar kvar för dina personliga utgifter. Det beloppet kallas förbehållsbelopp och ska täcka kostnader som:

  • livsmedel
  • kläder och skor
  • fritid
  • läkarvård, mediciner och enklare tandvård
  • resor
  • hemförsäkring
  • tv, tidningar och telefon
  • förbrukningsvaror

Från och med den 1 januari 2021 är förbehållsbeloppet 5 373 kronor/person för ensamstående och 4 540 kronor/person för makar och sambo över 65 år. För personer under 65 år är förbehållsbeloppet 5 910 kronor/månad för ensamstående och 4 994 kronor/månad för makar och sammanboende.

Sänkt avgift om din inkomst inte räcker

Reglerna om förbehållsbelopp innebär att avgiften för service och omvårdnad sänks om du inte har tillräckliga inkomster för normala levnadsomkostnader.

Individuell del

Riksdagen har också beslutat att i vissa fall ska ett individuellt belopp läggas till förbehållsbeloppet. Detta händer när du har höga levnadskostnader, som till exempel en god man eller helkost.

Uppgifter om de högre levnadskostnaderna måste du själv lämna in. Om du tror att du har rätt till förhöjt förbehållsbelopp ska du meddela detta på blanketten Inkomstuppgifter för beräkning av avgiftsutrymme (hemvård) eller Inkomstuppgifter för beräkning av avgiftsutrymme (vårdboende).

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: