Boenden för äldre

Här hittar du information om särskilt boende för dig som är äldre eller långvarigt sjuk. Du kan ansöka om särskilt boende när du har så pass omfattande omsorgsbehov att du inte längre kan bo kvar i din bostad.

Särskilt boende

Det finns sex särskilda boenden i Höganäs kommun, fyra driver kommunen i egen regi genom Höganäs Omsorg AB och två drivs av externa aktörer på uppdrag av kommunen. Myndighetsenheten fördelar lediga platser oavsett om boendet drivs av kommunen eller en extern aktör.

Här kan du läsa en presentation av varje boende:

Avgifter för särskilt boende

Som hyresgäst har du ett eget hyreskontrakt. El (undantag Nyhamnsgården där boende har eget avtal för el), tv-licens och vatten ingår i hyran. Avgift för kost tillkommer.

Utöver hyran och maten betalar du den vanliga omvårdnadsavgiften. Den beror på din inkomst och är aldrig högre än gällande maxtaxa.

Bostaden

I lägenheten finns en säng men i övrigt tar du med dig dina egna saker, sängkläder, möbler och andra tillhörigheter såsom hygienartiklar och kläder. Alla lägenheter har trinett, trygghetslarm och brandvarnare. Lägenheter har uttag för telefon och avgiften betalar du själv.

Kommunen rekommenderar att du tecknar hemförsäkring med allriskförsäkring. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för mer information.

Måltider

Du kan välja om du vill äta i matsal/restaurang eller i din lägenhet. Servering av frukost, lunch, middag och mellanmål sker jämnt fördelade över dygnet.

Kontaktperson

Du kommer att erbjudas en egen kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonen ska se till att du får den hjälp du behöver på det sätt ni kommit överens om. Kontaktpersonen kan hjälpa dig med att boka tid hos till exempel frisör och fotvård och har kontinuerlig kontakt med närstående om så önskas.

Genomförandeplan och levnadsberättelse

När du flyttar in på vårdboende blir du erbjuden ett välkomstsamtal. Detta för att personal ska lära känna dig och få veta lite om dina intressen. Om du önskar ha närstående med vid samtalet så går detta bra. Vi kommer även tillsammans med dig upprätta en genomförandeplan. I den står det bland annat hur du vill att insatserna ska utföras.

För att ge personalen ytterligare möjlighet att stödja och förstå dig, kan du fylla i en levnadsberättelse där du berättar för personalen det du vill att de ska veta om dig och ditt liv.

Sjukvård och hjälpmedel

Sjuksköterskan ansvarar för att du får den hälso- och sjukvård som du behöver samt ser till att läkare kontaktas vid behov. Besök på vårdcentral, hembesök av läkare, sjukresor och läkemedel betalar du själv för. Högkostnadskort gäller.

När du flyttar in på särskilt boende erbjuds du ett tandvårdsintyg och, om du vill, en kostnadsfri munhälsobedömning en gång om året av tandhygienist.

Hjälpmedel du använder tar du med dig till boendet. Har du hjälpmedel som du inte längre använder, ska dessa lämnas tillbaka till Rehabenheten.

Anhöriga och närstående

Höganäs kommun erbjuder anhörigstöd till dina närstående. Dina anhöriga är en viktig resurs och de ska alltid känna sig välkomna till boendet när du så önskar. Vi ser gärna att dina anhöriga och närstående deltar vid gemensamma aktiviteter och utflykter.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: