Dagverksamhet för dig med demens

Du som har utretts och fått en demensdiagnos kan ansöka om att få delta i särskild dagverksamhet som riktar sig till personer med demenssjukdom. Dagverksamheten finns på Storgatan 35 A i Höganäs.

På dagverksamheten erbjuder vi våra gäster en meningsfull dag utifrån de personliga förutsättningar som finns. Hos oss får du möjlighet att bevara din självkänsla genom att bli hjälpt i din vardag. Dagverksamheten ger också en viktig möjlighet till avlastning för anhöriga.

Aktiviteter och social samvaro

Vi erbjuder dig möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro tillsammans med andra genom att anpassa aktiviteterna efter dina önskemål och förutsättning. Exempel på aktiviteter kan vara:

  • utflykter
  • utegrupper med restaurangbesök
  • gemensamma promenader och träningar
  • spela spel och användning av digitala medier.

Ansökan

Det är din biståndshandläggare som gör en bedömning om det är aktuellt för dig att delta på dagverksamhet så ta kontakt med din biståndshandläggare på kommunen så får du hjälp vidare. Kontakta oss via kommunens servicecenter för vägledning, 042-33 71 00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen