Hjälp i hemmet till dig som är äldre

Om du behöver hjälp och stöd att klara dig själv i hemmet kan du få det av kommunen. Målet med insatserna är att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt eget hem så länge som möjligt.

Ansök om hemtjänst till dig själv

Det finns olika typer av hemtjänstinsatser: Serviceinsatser, nattinsatser och hemvårdsinsatser. Nattinsatser och hemvårdsinsatser utförs just nu av det kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB.

Hjälp någon annan att söka om hemtjänst

Om du är närstående, god man eller förvaltare åt någon som vill ansöka om hemtjänst måste du godkännas som ombud och registreras av en biståndshandläggare. Ansök om det via e-tjänsten nedan.

Fixar-Malte

Du som är pensionär eller har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Höganäs kommun har möjlighet att ansöka om vaktmästarhjälp. Vaktmästartjänsten kallas Fixar-Malte och är gratis.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: