Hjälp i hemmet till dig som är äldre

Om du behöver hjälp och stöd att klara dig själv i hemmet kan du få det av kommunen. Målet med insatserna är att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt eget hem så länge som möjligt.

Välj utförare för din hemtjänst

Det finns olika typer av hemtjänstinsatser: Serviceinsatser, nattinsatser och hemvårdsinsatser. Nattinsatser och hemvårdsinsatser utförs just nu av det kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB. För serviceinsatser kan du däremot välja vilken utförare du vill ha.

Fixar-Malte

Du som är pensionär eller har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Höganäs kommun har möjlighet att ansöka om vaktmästarhjälp. Vaktmästartjänsten kallas Fixar-Malte och är gratis.

Trygghetslarm

Att känna sig trygg i sitt eget hem är viktigt. Trygghetslarm är ett hjälpmedel för att du ska kunna känna dig tryggare och uppleva större säkerhet i din bostad.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen