Fixar-Malte

Du som är pensionär eller har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Höganäs kommun har möjlighet att ansöka om vaktmästarhjälp. Vaktmästartjänsten kallas Fixar-Malte.

Fixar-Malte har semster från 22 juni till 24 juli i år och har under denna tid inte möjlighet att hjälpa till i några ärenden. Det finns ingen ersättare under perioden. Kontakta Höganäs Servicecenter 042-337100 för mer information.

Fixartjänsten finns till för att förebygga fallolyckor. Du kan få hjälp med begränsade uppgifter av enklare karaktär. Fixartjänsten är gratis, men du står själv för eventuella materialkostnader.

Vad kan jag få hjälp med?

Tjänsten du vill ha hjälp med ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. Tjänsten begränsas också till uppgifter inomhus och uppdraget ska inte ta mer än 30-60 minuter.

Du kan till exempel få hjälp med att:

  • byta glödlampor, proppar och batterier i brandvarnaren,
  • hänga upp gardiner,
  • hämta eller sätta upp tillhörigheter på vind, i källare eller skåp,
  • smörja lås och dörrar,
  • fästa sladdar och halksäkra dina mattor,
  • göra inköp på nätet.

Säkerhetsrond i hemmet

Tillsammans med Fixar-Malte kan du också göra en säkerhetsrond i ditt hem. Då går ni tillsammans igenom brandsäkerheten och ser över vilka halkrisker som finns.

Vad finns det för begränsningar?

I uppdraget ingår exempelvis inte snöskottning, trädgårdsarbete, städning, fastighetsskötsel, tvätt, inköp, VVS eller elarbete. Fixaren får inte heller konkurrera med privata leverantörer som erbjuder liknande tjänster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen