Fixar-Malte

Du som är pensionär eller har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Höganäs kommun har möjlighet att ansöka om vaktmästarhjälp. Vaktmästartjänsten kallas Fixar-Malte.

Fixartjänsten finns till för att förebygga fallolyckor. Du kan få hjälp med begränsade uppgifter av enklare karaktär. Fixartjänsten är gratis, men du står själv för eventuella materialkostnader.

Vad kan jag få hjälp med?

Tjänsten du vill ha hjälp med ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. Tjänsten begränsas också till uppgifter inomhus och uppdraget ska inte ta mer än 30-60 minuter.

Du kan till exempel få hjälp med att:

 • byta glödlampor, proppar och batterier i brandvarnaren
 • hämta eller sätta upp tillhörigheter på vind, i källare eller skåp
 • smörja lås och dörrar
 • fästa sladdar och halksäkra dina mattor
 • digital hjälp i hemmet

Säkerhetsrond i hemmet

Tillsammans med Fixar-Malte kan du också göra en säkerhetsrond i ditt hem. Då går ni tillsammans igenom brandsäkerheten och ser över vilka halkrisker som finns.

Digital hjälp i hemmet

Du kan få hjälp med:

 • enklare digitala IT-supporttjänster
 • att hantera en smarttelefon, surfplatta eller dator
 • att installera och komma igång med appar i smarttelefon, surfplatta och smart-tv
 • rådgivning om var du kan hitta viktig information på internet
 • rådgivning om hur du handlar hem varor via internet (e-handel)
 • få tips om hur du kan använda digitala samhällstjänster som exempelvis kommunens e-tjänster eller vårdguiden 1177

Vad finns det för begränsningar?

I uppdraget ingår exempelvis inte snöskottning, trädgårdsarbete, städning, fastighetsskötsel, tvätt, inköp, montering av möbler, VVS eller elarbete. Fixaren får inte heller konkurrera med privata leverantörer som erbjuder liknande tjänster.

Fixar-Maltes tjänster utförs endast i ordinärt boende.


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: