Trygghetslarm

Att känna sig trygg i sitt eget hem är viktigt. Trygghetslarm är ett hjälpmedel för att du ska kunna känna dig tryggare och uppleva större säkerhet i din bostad.

Med hjälp av larmet kan du snabbt komma i kontakt med personal vid alla tider på dygnet. Larmet används vid oförutsedda händelser i hemmet som vid till exempel fall.

Larmknappen bär du på dig som en klocka eller som ett halsband. När du larmar kopplas du till larmcentralen hos DoroCare. Larmen prioriteras efter art och karaktär. Vid behov åker hemtjänstpersonal hem till dig.

Ansökan

Ansökan om trygghetslarm gör du via vår e-tjänst. Från och med 75 års ålder har alla i Höganäs kommun rätt att få ett trygghetslarm.

Även du som anhörig eller annan närstående kan göra en ansökan om trygghetslarm via e-tjänsten. Du behöver en egen e-legitimation för att logga in.

Kostnad

Trygghetslarmet kostar 303 kronor per månad 2023.

Installation

Larmet installeras inom några dagar efter att du blivit beviljad trygghetslarm. I samband med installationen sätts även ett digitalt lås vilket gör att behörig personal med en särskild mobiltelefon kan låsa upp din ytterdörr utan nyckel. Som backup till det digitala låset så behöver du även lämna en nyckel till din bostad till hemtjänsten vid installation av trygghetslarm.

Uppsägning av larm

Om du inte längre vill ha eller är i behov av trygghetslarm meddelar du kommunen genom att använda e-tjänsten Avsluta insatser från socialtjänsten.

En tekniker kommer sen att kontakta dig för att bestämma dag och tid för att hämta larmet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: