Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information till utförare

Ditt företag kan bli leverantör av olika insatser i Höganäs kommun, till exempel hemvårds- och serviceinsatser. Du kan också ansöka om subvention för trygghetsboende hos socialnämnden.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: