Information till utförare

Ditt företag kan bli leverantör av olika insatser i Höganäs kommun, till exempel hemvårds- och serviceinsatser. Du kan också ansöka om subvention för trygghetsboende hos socialnämnden.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen