Lagstiftning och kommunens rutiner

Här finns information kring de lagar och föreskrifter som styr kundval inom kommunal verksamhet samt tillsynsmyndigheter, kommunens rutiner och riktlinjer samt viktiga länkar inom verksamhetsområdet.

Lagar

De lagar som påverkar valfrihetssystem och kundval inom kommunal vård- och omsorgsverksamhet är:

Tillsynsmyndigheter

Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet över socialtjänsten. På Socialstyrelsens webbplats kan du bland annat ta del av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS). Tillämpligt inom området är exempelvis:

Annonsering

valfrihetswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. upphandlar kommuner, landsting och regioner tjänster inom valfrihetsområdet. Du som näringsidkare har möjlighet att ansöka om att få teckna kontrakt med den upphandlande myndigheten utifrån myndighetens anvisningar.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: