Stöd till dig som besöker kommunen

Ska du tillfälligt vistas i Höganäs kommun och behöver stöd och hjälp vid din vistelse? I så fall kontaktar du din biståndshandläggare i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun senast tre veckor innan din vistelse här.

Beställning av insatser

Din biståndshandläggare beställer dina insatser via våra e-tjänster:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: