Anhörigsamordnare vård och omsorg

Kontaktuppgifter

Josefina Persson, anhörigsamordnare
Telefon: 042-33 72 40
E-post: josefina.persson@hoganas.se

Att vara anhörig

Det kan vara mycket värdefullt att vårda och stödja en närstående samtidigt som det kan vara mycket tröttande och kännas som ett stort ansvar. Då kan det kännas bra att vända sig till någon utomstående för samtal, råd och stöd eller att träffa andra anhöriga i liknande situation.

Vad anhörigstödet inom vård och omsorg erbjuder:

  • Telefonsamtal
  • Vägledande samtal
  • Samtalsgrupper
  • Informationsträffar
  • Utbildningar
  • Studiecirkel ”Att leva nära” (se nedan)
  • Digitalt anhörigstöd

Utbildningar

Att leva nära" - en samtalsgrupp/ studiecirkel för anhöriga

• 4-8 träffar med olika teman med syftet få mer kunskap och information, att stärka din hälsa och livskvalité samt att ge dig som anhörig möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknade situation

• Studiematerial från kommunförbundet i Skåne.

• Ansvarig är anhörigsamordnare Josefina Persson

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: