Anhörigstödsgrupp för anhöriga till missbrukare

Välkommen att delta i en anhörigstödsgrupp för anhöriga till missbrukare.

Gruppen består av två gruppledare och maximalt 8 deltagare. Vi träffas under sex veckor, cirka två timmar per gång. Målet är att bli en självhjälpsgrupp där anhöriga med liknande erfarenheter kan träffas. Syftet är att du som anhörig ska kunna öka ditt välbefinnande.

Varje vecka arbetar vi med olika teman där vi diskuterar och gör en del arbetsuppgifter tillsammans. Exempel på teman som kommer att beröras är medberoende och kommunikationsfärdigheter.

Vill du veta mer om anhörigstödsgruppen?

Kontakta Eva eller Maria:

  • Eva Simson, socionom, 042-33 78 67, eva.simson@hoganas.se
  • Maria Mörtzell, socionom, 042-33 75 91, maria.mortzell@hoganas.se

Vi erbjuder även digitalt anhörigstöd

Höganäs kommun erbjuder dig kostnadsfri användning av nätverket En bra plats. En bra plats består av anhöriga i alla åldrar med närstående som är spridda över 170 diagnoser.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: