Anhörigstöd på nätet

”En bra plats” och ”Demenslotsen” är två tjänster med anhörigstöd på nätet som Höganäs kommun erbjuder för att möjliggöra för dig som anhörig att få information, råd och erfarenhetsutbyte på tider och platser som passar dig. NV-kortet är en tilläggstjänst till "En bra plats" för dig som vårdar en närstående.

En bra plats

Att träffa andra som upplever likande känslor av förlust och frustration, men också av hopp och glädje, gör det lättare att vara anhörig. En bra plats nätverk består av anhöriga i alla åldrar med närstående som är spridda över 170 diagnoser.

Intresset av att dela med sig av råd, tips och stöttande ord till andra i liknande situation är stort. I En bra plats kan du söka efter andra deltagare baserat på ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning. Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym. Som anhörig är det kostnadsfritt att vara med i En bra plats.

Förutom möjligheten att nätverka med andra anhöriga får du via En bra plats också möjligt att ta del av information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Du får också information om det stöd som finns i din närhet.

Du kan registrera dig direkt på enbraplats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du bor någon annanstans, men har din närstående i Höganäs kan du skicka ett mejl till kommunens anhörigsamordnare Josefina Persson för att få inloggning till tjänsten. Som anhörig är det kostnadsfritt att vara med i En bra plats.

Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som är anhörig relevant information när du behöver den. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende.

Du får tillgång till Demenslotsen via ditt konto på En bra plats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du bor någon annanstans men har din närstående i Höganäs, kan du skicka ett mejl till kommunens demenssamordnare Kajsa Hiller för att få inloggning till tjänsten. Som anhörig är det kostnadsfritt att vara med i Demenslotsen.

NV-kortet - Närståendevårdarkortet

Är du anhörig och vårdar din närstående i hemmet? Då är det lätt att känna en oro och stress kring vad som händer om du själv blir sjuk eller drabbas av en olycka. Därför finns NV-kortet till hjälp för alla de som behöver vara med och agera vid ett sådant tillfälle.

NV-kortet förvarar du som är närstående till exempel i din plånbok och innanför dörren till ditt hem: På kortet finns uppgifter om att du vårdar en närstående. Informationen hjälper räddningspersonal och polis att få kontakt med kommunen. Tjänstgörande sjuksköterska i hemsjukvården kan då göra en bedömning av vilken hjälp som behövs. Denna hjälp går att få under dygnets alla timmar, alla dagar i veckan.

Du får NV-kortet genom att skicka ett mejl till kommunens anhörigsamordnare Josefina Persson josefina.persson@hoganas.se

NV-kortet är en tilläggstjänst till anhörigstödet En bra plats. Här finns mer information om NV-kortet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: