Demenssamordnare

I Höganäs kommun har du möjlighet att vända dig till vår demenssamordnare om du har frågor om demenssjukdomar och sjukdomar med varaktig kognitiv svikt.

Demenssjukdomar eller sjukdomar med varaktig kognitiv svikt går inte att bota vilket innebär att det är viktigt att få rätt stöd och information vid rätt tidpunkt för att underlätta vardagen och för att bidra till så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika skeenden.

Demenssamordnaren erbjuder råd och stöd i form av

  • Telefonrådgivning
  • Hembesök
  • Stödsamtal
  • Anhörigutbildning
  • Anhöriggrupp
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen