Medling vid ungdomsbrott

När den som begått ett brott är under 21 år ska kommunen enligt lag erbjuda medling. Socialstyrelsen är den myndighet som är ansvarig för tillsynen av medlingsverksamheten.

Genom medling är tanken att både den som utsatts för brottet och den som har utsatt någon för brott ska kunna gå vidare stärkt och kunna lämna händelsen bakom sig.

  • Medling är ett frivilligt möte mellan en person som varit utsatt för brott och den ungdom (12-21 år) som har begått brottet.
  • Medling ersätter inte en rättegång eller ett straff men åklagaren får information om gärningspersonens medverkan i, eller inställning till, medling.
  • Medling kan ske både innan och efter en eventuell rättegång.
  • Medling vid brott är en möjlighet för gärningspersonen att ställa tillrätta och för brottsoffret att få gottgörelse och möjlighet att bearbeta de negativa upplevelserna av brottet.

De brott som medling gäller ska vara anmälda till polisen. Dessutom ska gärningspersonen ha erkänt gärningen eller delaktighet i den.

Att medla kräver ett stort mod från dem som deltar, vanligtvis känns det dock mycket bättre efteråt när du fått säga det du vill säga.

För dig som utsatts för brott

Medling ger dig chansen att få ett ansikte på den som har orsakat dig skada. Du får berätta om dina upplevelser, förklara vilka konsekvenser det har haft för dig och få svar på frågor som du haft efter brottet.

För dig som begått brott

Genom att delta i medling får du en möjlighet att visa att du ångrar det du gjort och att be om ursäkt. Du tar ansvar för dina handlingar och visar mod genom att möta den du gjort illa. Åklagare och tingsrätt ska ta hänsyn till att du genom medling vill reda ut det som hänt.

Hur går medlingen till?

Initiativet till medling kommer främst från polisen och socialtjänsten, men även från parterna själva eller till exempel från föräldrar och skola.

Parterna kontaktas av en medlare som ger information om hur medlingen går till. Medlaren inbjuder även till ett förberedande enskilt möte, ett så kallat förmöte.

Vid ett förmöte pratar ni om hur medlingen går till, vilka regler som gäller och vad var och en vill ta upp vid medlingen. Om parterna efter förmötet vill genomföra medlingen, ordnar medlaren ett medlingsmöte där parterna får träffas tillsammans med medlaren. I lugn och ro får parterna tillsammans möjlighet att prata om brottshändelsen.

Vad är en medlare?

En medlare är en person som gått en särskild utbildning för att genomföra medling. Medlaren skall vara opartisk och se till samtliga inblandades intressen.

De som arbetar med medling har tystnadsplikt.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: