Barn som far illa

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Vad kan du göra och vart ska du vända dig om du misstänker att ett barn far illa eller inte har det bra hemma?

Om du får kännedom om eller misstänker att någon under 18 år far illa bör du göra en orosanmälan. Du kan lämna din orosanmälan både muntligt och skriftligt. Du kan också ringa till mottagningssekreterarna för att rådgöra om du är osäker kring anmälan, eller om du är orolig för ditt eget barn och behöver stöd.

Du som är privatperson kan välja att vara anonym när du anmäler. I så fall behöver du göra en muntlig orosanmälan. En anonym orosanmälan hanteras på samma sätt som andra anmälningar. Om du vill vara anonym i din anmälan ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar mottagningen.

Du kan göra din orosanmälan muntligt eller skriftligt via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Är det en situation som du uppfattar som akut ringer du oss för att anmäla muntligt under kontorstid.

Det finns inga formella krav på hur en orosanmälan ska se ut eller vad den ska innehålla.

Det som är viktigast för oss att få reda på är:

  • Vilket barn det gäller. Om du vet barnets personnummer eller har kontaktuppgifter till föräldrarna är det bra om du förmedlar detta till oss.
  • Att du beskriver din oro så konkret du kan.

Ring oss för rådgivning eller muntlig anmälan om du känner dig osäker.


Du som arbetar med barn är skyldig att genast rapportera om du misstänker att barn eller unga kan fara illa. Detta regleras i socialtjänstlagen och gäller all personal vars verksamhet berör barn och unga, men också polis och sjukvårdspersonal.

För skol-, förskole-, fritids- och sjukvårdspersonal gäller detta oavsett om du arbetar i privat eller offentlig regi. Denna typ av anmälan kan inte vara anonym och anmälningsskyldigheten är personlig. Du anmäler till socialtjänsten

Mottagningssekreterarna

Om det är akut fara för liv, ring Polisen på telefonnummer 112

042-33 73 30

Telefontid 09:00-12:00

Vid brådskande ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag kontaktar du kommunens servicecenter på 042-33 71 00 som hänvisar dig till tjänstgörande socialsekreterare.

Telefonnummer utanför kontorstid

Vid akuta ärenden utanför kontorstid nås Socialjouren i Helsingborg på telefonnummer 042-10 68 69. De ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger.

Skriftlig anmälan skickas till:

Barn, unga och familj
Socialförvaltningen
Centralgatan 20
263 82 Höganäs

Fax: 042-33 76 72

Besöksadress Storgatan 42 A

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen