Familjerådgivning

Höganäs kommun erbjuder familjerådgivning via avtal med Helsingborgs familjerådgivning. Familjerådgivning berör samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna, såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn.

Vad kan familjerådgivning hjälpa dig med?

Påfrestningar i nära relationer hör den mänskliga samvaron till och i många nära relationer avlöser bättre och sämre perioder varandra utan att större händelser måste ligga bakom. Hjälp från en utomstående samtalspartner innan problem vuxit sig stora kan vara en god investering i relationen. Stödsamtal och rådgivning kan hjälpa för att komma igenom besvikelser. Detta kan gälla vare sig man kommer fram till att fortsätta eller avsluta relationen. Har man barn kan man behöva hitta nya samarbetsformer. Familjerådgivningens huvuduppgift är att arbeta med parrelationer. Som par kan man behöva hjälp med att:

  • Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
  • Bättre förstå och acceptera sig själv och varandra
  • Finna möjligheter att hantera problem och konflikter
  • Bryta destruktiva mönster
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: