Familjerätt

Hos kommunens familjerätt kan du få stöd och rådgivning i frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, boende, umgänge, faderskap, föräldraskap och adoption.

Alla barn har rätt till trygghet tillsammans med sina föräldrar. Familjerätten ska arbeta för att barn och föräldrar ska få stöd och hjälp i familjerättsliga frågor med barnets bästa som utgångspunkt. Exempelvis vid separationer och skilsmässor är det inte ovanligt att föräldrar har svårt att samarbeta och göra överenskommelser gällande barnet. För barnets del är det viktigt att föräldrarna får stöd och hjälp att själva hitta lösningar för vad som är bäst för barnet.

Familjerätten drivs i samarbete med Helsingborgs stad

Familjerätten i Höganäs kommun drivs i samarbete med Helsingborgs stad. Det innebär att en stor del av handläggningen av familjerättsliga frågor sker i Helsingborg, men det finns möjlighet att träffa handläggare i Höganäs.

Kontaktuppgifter

Familjerätten i Helsingborg stad
Direktnummer för rådgivning: 042-10 36 00
Hemsida (helsingborg.se)

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10:00-12:00
Onsdag klockan 15:00-17:00

Rådgivning om faderskap/föräldraskap
Telefontid tisdagar 13-14 samt torsdagar 8.30-9.30

Faderskap och föräldraskapbekräftelse

Inom 14 dagar från barnets födelse kan du bekräfta föräldraskap via Skatteverkets e-tjänst. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022.

Skatteverkets e-tjänst för föräldraskapsbekräftelse (skatteverket.se)

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten måste ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos kommunen.

Faderskap och föräldraskap - Höganäs kommun

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: