Adoption

En adoption innebär att ett barn får en ny familj, både känslomässigt och juridiskt. Eftersom en adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet finns det särskilda krav på den som vill adoptera.

För att få adoptera ett barn behöver du vara minst 25 år gammal. Du ska antingen vara ensamstående, gift eller ha en registrerad partner. Socialstyrelsen rekommenderar att du inte är äldre än 42 när du ansöker. Du behöver också ett medgivande från socialnämnden.

Internationell adoption

Om du vill adoptera ett barn från utlandet ska du först vända dig till familjerätten för ett informationssamtal. Efter samtalet kommer du delta i en förberedande adoptionsutbildning, innan en familjerättssekreterare påbörjar en utredning om medgivande för adoption.

Familjerättens utredning innehåller ett förslag på beslut som lämnas över till socialnämnden. Det är sedan socialnämnden som fattar det slutgiltiga beslutet om medgivandet.

Du kan läsa mer om internationell adoption hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, som ansvarar för internationella adoptioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Informationssamtal med en familjerättssekreterare

Ring kommunens servicecenter på 042-33 71 00 för att komma i kontakt med en familjerättssekreterare som hjälper dig vidare i processen.

Närståendeadoption

Den vanligaste typen av nationell adoption i Sverige är närståendeadoption. Om du vill adoptera din partners barn ska du ansöka om adoption i tingsrätten. Familjerätten genomför då en utredning för att bedöma om adoptionen är till barnets fördel.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: