Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och ni som är föräldrar inte är gifta med varandra ska faderskap eller föräldraskap fastställas. Familjerätten hjälper till med detta.

Om mamman är gift vid barnets födelse blir den äkta mannen automatiskt registrerad som pappa. Om föräldrarna däremot inte är gifta med varandra ska faderskapet bekräftas genom en så kallad faderskapsbekräftelse. I och med bekräftelsen bekräftas också barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan, till exempel arvsrätten och rätten till pappans efternamn.

Skatteverkets e-tjänst för föräldraskapsbekräftelse

Inom 14 dagar från barnets födelse kan du bekräfta föräldraskap via Skatteverkets e-tjänst . Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022.

Skatteverkets e-tjänst för föräldraskapsbekräftelse

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten måste ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos kommunen. Läs mer hur det går till på denna sida.

Förenklad faderskapsbekräftelse om ni bor tillsammans

Om det finns en mamma och pappa med i bilden och ni är sambos kan ni skriva en förenklad faderskapsbekräftelse. Det gör ni genom att kontakta Servicecenter. Själva bekräftelsen handlar om att pappan skriver under ett papper där han intygar att han är pappa till barnet, och att mamman instämmer.

Kontakta Servicecenter på kommunen@hoganas.se eller telefon 042 - 33 71 00.

Faderskapsbekräftelse om ni inte bor tillsammans

Är ni inte sambos – eller om ni till exempel är i en samkönad relation, asylsökande eller ensamstående – kommer mamman få ett brev av socialtjänsten där hon ombeds att kontakta familjerätten för faderskapsbekräftelsen. Tillvägagångssättet varierar dock något beroende på situation. Du kan läsa mer om olika situationer i följande flikar.

Familjerätten fastställer föräldraskap för en kvinna som är moderns registrerade partner eller sambo. Föräldraskapet fastställs genom bekräftelse enligt samma regler som faderskap.

Är ni inte sambos – eller om ni till exempel är i en samkönad relation, asylsökande eller ensamstående – kommer mamman få ett brev av socialtjänsten där hon ombeds att kontakta familjerätten för faderskapsbekräftelsen. Tillvägagångssättet varierar dock något beroende på situation. Du kan läsa mer om olika situationer i följande flikar.

Om ni som föräldrar inte bor tillsammans eller om det är oklarheter kring faderskapet gör familjerätten en mer omfattande utredning, ibland med en DNA-utredning. En DNA-utredning kan också bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter om maken är far till det nyfödda barnet. Denna undersökning genomförs och bekostas av familjerätten. DNA-utredningar genomförs bara hos familjerätten innan faderskapet är fastställt.

Om någon skulle vägra att skriva på en faderskapsbekräftelse måste faderskapet fastställas i tingsrätten.

Gemensam vårdnad eller inte?

Är ni som föräldrar gifta med varandra får ni automatiskt gemensam vårdnad om ert barn. Är ni inte gifta blir mamman ensam vårdnadshavare. I samband med upprättandet av faderskapsbekräftelsen kan ni också anmäla om ni önskar gemensam vårdnad om barnet.

Vill ni ha gemensam vårdnad vid ett senare tillfälle kan ni tillsammans anmäla detta direkt till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: