Separation och skilsmässa

Många människor får någon gång problem i sina nära relationer. Kriser tillhör livet. Ibland kan utomstående, professionell hjälp vara en lösning för att hitta vägar ur svårigheterna – både om ni funderar på att skiljas eller redan har bestämt er.

Om ni har bestämt er för att gå skilda vägar, oavsett om ni är gifta eller sammanboende, följer ofta en rörig tid där många praktiska beslut ska tas, i synnerhet om det finns barn i familjen. Skilsmässa eller separation där barn är inblandade kan ibland leda till konflikter om vårdnaden av barnen. Om ni som föräldrar inte kan komma överens finns det stöd och hjälp att få från familjerätten för att komma vidare.

Ansöka om skilsmässa

Ansökan om skilsmässa görs hos tingsrätten. Om ni gemensamt ansöker om skilsmässa och ingen bor med egna barn kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt efter en skilsmässoansökan. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er. Har ni barn under 16 år som bor hemma eller om en av parterna inte vill skiljas, innebär det alltid att en betänketid.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge kan familjerätten ge hjälp för att komma vidare. Familjerätten kan svara på frågor om lagen som handlar om vårdnad, boende och umgänge och hur ni gör om ni måste gå till domstolen för att ni inte är överens om barnen.

När ni inte är överens

När föräldrar inte lever tillsammans kan det var svårt att samarbeta om barnen. Lyckas ni inte lösa problemen på egen hand finns det hjälp att få hos familjerätten.

För att få stöd i samarbetet kring barnen i en se­paration, kontakta kommunens servicecenter och be att få prata med familjerätten.

Barnets rätt till umgänge med föräldrar och andra närstående

Ett barn har alltid rätt till kontakt med båda föräldrarna samt att umgås med andra närstående. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. Det är barnets behov som skall styra umgänget.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar vill ha stöd i samarbetet kring barnen i en se­paration kan ni ta kontakt med familjerätten på telefonnummer 042-33 75 81 eller 042-33 75 88.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: