SES - digital hjälp för skilsmässofamiljer

SES, Samarbete efter skilsmässan, är ett digitalt verktyg som ska hjälpa föräldrar och barn att hantera den livskris som skilsmässa eller separation ofta innebär. Du kan använda SES inför, under och efter en separation. För de yngsta barnen finns SES Mini och för barn och unga finns SES Nxt. Verktygen hjälper barn och unga att sätta ord på sina känslor och upplevelser.

Hur fungerar SES?

SES är ett digitalt stöd för föräldrar, för att göra tillvaron så bra som möjligt för barn och föräldrar i samband med skilsmässa och separation.

SES för vuxna är uppdelad i 18 olika delar/moduler. Modulerna följer olika tema och du som förälder kan själv välja vilka delar som är aktuella för din situation. Grundmodulen på 30 minuter kan kompletteras med en rad andra avsnitt som är anpassade efter olika situationer som kan uppstå vid en separation. Det finns flera olika verktyg som du kan använda dig av, exempelvis:

  • Verktyg för självreflektion
  • Verktyg där du får kunskap och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer
  • Verktyg att själv fundera över vilka val du gör i samband med en separation
  • Kunskap om hur hur du som förälder berättar för dina barn om valen du gör

Hur får jag tillgång till SES?

SES är gratis för dig som är folkbokförd i Höganäs, Båstad, Helsingborg, Klippan, Svarlöv, Åstorp eller Örkelljunga.

Du kan använda SES helt anonymt när som helst på dygnet och du kan logga in hur många gånger du vill. Inga personuppgifter sparas.

Det digitala utbildningsmaterialet finns på svenska, engelska och arabiska. Vi hoppas och tror att du kommer att få mycket nytta av SES.

SES Mini hjälper de yngsta barnen sätta ord på sina känslor

SES Mini fungerar på liknande sätt som SES för vuxna, men med barnets perspektiv. SES Mini vänder sig till de yngsta barnen så att de kan komma till tals på sina villkor och utifrån sina känslor. Barnet får hjälp med sina funderingar och samtidigt får vuxna stöd i hur de kan prata med barnet om det som kan vara svårt.

SES Mini bidar till att göra barnet delaktig och skapa bättre förutsättningar för en tryggare uppväxt och en ljusare framtid – helt i linje med barnkonventionen.

SES Nxt stöttar och vägleder barn och unga med separerade föräldrar

SES Nxt fungerar på ett liknande sätt som SES för vuxna och Mini. Det digitala verktyget riktar sig till barn och unga i åldrarna 6–8 år, 9–12 år och 13–17 år. Innehållet för de olika åldersgrupperna är anpassat efter barns språkliga och kognitiva förmåga.

Verktyget hjälper dig att förstå och hantera känslor. Det digitala stödet informerar också om den unges rättigheter och ger konkreta tips och råd kring situationer som kan uppstå i samband med separation. SES Nxt är framtaget med barn för barn.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: