SES - digital hjälp för skilsmässofamiljer

SES, Samarbete efter skilsmässan, är ett digitalt interaktivt verktyg som ska hjälpa föräldrar och barn att hantera den livskris som skilsmässa eller separation ofta innebär. Du kan använda SES inför, under och efter en separation.

Hur fungerar SES?

SES riktar sig till föräldrar och fungerar som ett stöd för att göra tillvaron så bra som möjligt för barn och föräldrar i samband med skilsmässa och separation.

SES är ett digitalt hjälpmedel som är uppdelad i 18 olika delar/moduler. Modulerna följer olika tema och du som förälder kan själv välja vilka delar som är aktuella för din situation. Grundmodulen på 30 minuter kan kompletteras med en rad andra avsnitt som är anpassade efter olika situationer som kan uppstå vid en separation. Det finns flera olika verktyg som du kan använda dig av, exempelvis:

  • Verktyg för självreflektion
  • Verktyg där du får kunskap och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer
  • Verktyg att själv fundera över vilka val du gör i samband med en separation
  • Kunskap om hur hur du som förälder berättar för dina barn om valen du gör

Hur får jag tillgång till SES?

SES är gratis för dig som är folkbokförd i Höganäs, Båstad, Helsingborg, Klippan, Svarlöv, Åstorp eller Örkelljunga.

Du kan logga in genom att skriva in ditt namn via länken nedan och du kan logga in hur många gånger du vill. 

Om du vill använda SES anonymt, utan att några personuppgifter sparas kan du hämta ett inloggningskort hos servicecenter på Centralgatan 20.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen