Öppenvården Fyren

Öppenvården Fyren är socialtjänstens lokal där de möter barn, unga och deras familjer.

Du som bor i Höganäs kan bland annat möta förebyggande teamet, familjebehandlare och familjestödjare på Öppenvården Fyren.

Hjälp och stöd nära dig

Lokalen ligger mitt i Höganäs på Storgatan 33B och är ett sätt för socialtjänsten att komma närmre och vara lättillgänlig för dig som invånare. Öppenvården Fyren är en trygg miljö där du ska känna dig välkomnad.

Program och kurser

Öppenvården Fyren erbjuder olika program och kurser för barn, unga och familjer. Dessa kan du läsa mer om på våra undersidor.

Kontaktuppgifter

Kom i kontakt med Öppenvården Fyren via servicecenter:

Telefonnummer: 042 - 33 71 00
Telefontid: måndag - fredag klockan 8.00 - 16.00

Här kan du besöka Förebyggande Teamet:

Öppenvården Fyren, Storgatan 33B, 263 37 Höganäs

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: