ABC familjestödsprogram

ABC är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3–12 år. Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt.

Det som påverkar ett barns utveckling när barnet bor hemma allra mest är deras relation till föräldrarna. Goda relationer i familjen är som ett skydd för barn mot påfrestningar i livet.

Vad innebär programmet?

Utöver att stärka familjerelationer syftar programmets innehåll till att hjälpa föräldrar att handskas bättre med vardagssituationer. Under fyra gruppträffar ses föräldrar tillsammans med utbildade gruppledare där du får övningar och möjlighet att diskutera med ledare och andra föräldrar. Dessa fyra träffar är alla obligatoriska tillfällen som deltagarna behöver delta på. Dels för att få en helhet i utbildningen, men även för att bibehålla en gruppdynamik som blir givande för de deltagare som deltar i utbildningen.

Träffarnas innehåll

ABC pågår under cirka två månader, varje träff är runt två och en halv timme lång och leds av utbildade gruppledare. Som mest deltar 10 föräldrar i en grupp. Många uppskattar möjligheten att dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. Innehållet har stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet. Mellan träffarna försöker vi få in materialets innehåll i vardagen.

Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering. Vi planerar även för framtida användning av ABC.

Anmälan till programmet

Programmet är gratis för dig som bor i Höganäs kommun. Du anmäler dig till programmet genom att gå in via våra e-tjänster som du når via knappen nedan.

Schema för föräldrastödsgrupper

Vi håller löpande utbildningar under året. När du skickat in en anmälan om intresse att gå ABC föräldrastödsutbildning så återkommer vi med tider för grupper som är tillgängliga.


Har du frågor?

Kontaktperson: Conny Landgren conny.landgren@hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: