Familjebehandling

Familjebehandling är en form av stödinsats till en eller flera familjemedlemmar som vi på Fyren Öppenvård kan erbjuda. Vi som ger stödet är familjebehandlare eller familjestödjare med lång erfarenhet av socialt arbete och behandling.

Syftet med familjebehandling är att stärka familjens egna resurser och skapa en känsla av att kunna påverka sin egen familjesituation. Familjebehandling utförs i enlighet med barnets behov och utgår från den förändring som familjen vill ha hjälp med att genomföra.

Behov av stöd kan finnas av flera skäl. Till exempel:

  • förbättra relationen och kommunikationen inom familjen
  • stärka föräldraförmågan
  • finna fungerande rutiner i hemmet
  • arbeta för positiva kamratrelationer
  • få en fungerande skolgång

Familjer som deltar i familjebehandling kan se olika ut. Till exempel:

  • familjer där barn bor hemma med föräldrar
  • ensamstående föräldrar
  • familjer där föräldrarna är separerade
  • familjer där barn bor i familjehem

Sammarbeta kan ske, efter samtycke, med andra verksamheter, som till exempel BVC, skola, sjukvård, med fokus på barnets behov.

Familjebehandling kan genomföras i öppenvårdenslokaler på Storgatan 33B i Höganäs, i familjens hem eller på annan plats.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om familjebehandling genom att göra en ansökan via våra e-tjänster nedan. Du kan även ringa socialtjänstens mottagningstelefon på 042: 33 73 30. Barn över 15 år kan ansöka om stöd utan vårdnadshavare.

Ansökan om familjebehandling hanteras av socialtjänstens mottaganing, sedan utreder en socialsekreterare behovet och ansvar för uppföljningen av insatsen. Kontakten inleds alltid med ett gemensamt uppstartsmöte med socialsekreterare och familjebehandlare. Där gemensamma mål sätts och en planering av utförandet görs.

Liksom alla människor som arbetar med barn, har även familjebehandlarna, tystnads- men anmälningsplikt. Insatsen är kostnadsfri.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: