Växa tryggt

Växa tryggt i Höganäs är ett utökat hembesöksprogram för nyblivna föräldrar. Syftet med samarbetet är att socialtjänsten precis som BVC ska kunna ge ett tidigt stöd till barn och föräldrar.

Växa tryggt i Höganäs är än så länge ett samarbete mellan socialtjänstens Öppenvården Fyren och BVC Delfinen som består av fem stycken hembesök. Växa tryggt utgår från Barnkonventionen (artikel 2, 3, 5, 6, 12, 18, 19 och 31). I nuläget befinner vi oss i uppstartningsfasen av Växa tryggt och just nu erbjuds alla BVC Delfinens nyblivna föräldrar hembesök. Växa tryggt är ett erbjudande och det är därmed frivilligt att ta emot hembesöken.

Målet med växa tryggt

Målet med växa tryggt är att bidra till en jämlik start i livet genom att förbättra och ge samma förutsättningarna för nyfödda barn. Hembesöken hos familjer med nyfödda barn är en förutsättning som kommer göra detta möjligt. Målet är att hembesöken ska leda till:

 • en mer rättvis vård utifrån varje familjs behov
 • att främja barns hälsa och välmående utifrån varje familjs möjligheter och behov
 • extra tid och stöd för föräldrarnas många frågor som finns när man blir förälder
 • att tidigt kunna erbjuda stöd när det behövs.

Vad innebär ett hembesök?

En familj erbjuds 5 hembesök men däremellan har barnet andra besök på BVC där det är läkarbesök, vaccinationer och utvecklingsuppföljningar. Fösta hembesöket sker när barnet är en vecka gammal.

Vi kommer hem till alla nyblivna föräldrar hos BVC Delfinen och frågar om vi får komma in, ni behöver inte bjuda oss på något. Vi har avsatt 2 timmar för varje besök och vi ser gärna att båda föräldrarna är hemma. Under det första hembesöket kommer en BVC-sköterska hem till dig och under resterande fyra hembesök är både BVC-sköterska och föräldrastödjare från Socialtjänstens öppenvård, Fyren, också med.

Växa tryggt i Höganäs startade den 1 november och har hittills varit väldigt uppskattat av nyblivna föräldrar.

Familjestödjare och BVC-sköterska

BVC-sköterska Kristina tillsammans med familjestödjare Rebecka.

De fem olika hembesöken:

Barnet är cirka en vecka gammal och vi pratar tillsammans om att ta emot sitt barn.
Det är en BVC-sköterska som kommer hem till dig. Vi väger och mäter barnet, går igenom hur Barnavårdscentralen (BVC) är uppbyggd, barnsäkerhet, plötslig spädbarnsdöd, hur familjen mår och har det samt förlossningsdepression.

Barnet är cirka 3 veckor gammal och vi pratar tillsammans om att lära känna sitt barn.
Under detta mötet kommer både en BVC-sköterska och familjestödjare från socialtjänsten hem till dig. Vi går igenom vägning, mätning, sömn, mat, kvällsoro och att lära känna sitt barn och att vara tillsammans. Här utgår vi från ABC-material "visa kärlek och vara med" som är en del av kommunens familjestödsprogram vilket syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Under mötet förklarar vi även för dig vad en familjestödjare och socialtjänsten är.

Barnet är 4 månader och vi pratar tillsammans om att leda och följa.
Under detta mötet kommer både en BVC-sköterska och familjestödjare från socialtjänsten hem till dig. Vi går igenom vägning, mätning, matintroduktion, mat, sömn, motoriska utveckling och magläge. Här utgår vi från ABC-material "visa vägen" där vi fokuserar på att spendera tid med sitt barn och visa barnet vägen. Föräldern är den viktigaste förebilden för barnet och barn gör inte som föräldrar säger utan de gör som föräldrar gör.

Barnet är 8 månader och vi pratar om att skapa en vardag.
Under detta mötet kommer både en BVC-sköterska och familjestödjare från socialtjänsten hem till dig. Vi går igenom vägning, mätning, barnsäkerhet, trygghetscirkeln och läser ”Titt ut” med barnet. Fokus under detta mötet ligger på att skapa rutiner och en vardag i familjen.

Barnet är 15 månader och vi pratar om att vara en familj.
Under detta mötet kommer både en BVC-sköterska och familjestödjare från socialtjänsten hem till dig.
Vi går igenom vägning, mätning, att barnet har börjat eller ska börja förskola och att föräldrarna ska eller har börjat arbeta/studera/annan sysselsättning. Fokus under detta möte ligger på att få ihop livspusslet och fortsätta att ta tid tillsammans trots alla omställningar.

Det vi pratar återkommande om vid varje besök:

 • uppföljning från förra besöket
 • relationer, samspel och anknytning
 • föräldraskap
 • barnets utveckling
 • amning
 • mat och sömn
 • skärmar (TV, Ipad, mobil)
 • tandhälsa
 • barnsäkerhet
 • jämställt föräldraskap
 • våld i nära relationer
 • föräldrars frågor.

Mer information:

Om du har frågar eller vill veta mer om Växa tryggt kan du höra av dig till Rebecka Heijel som du når via kommunens servicecenter på 042-33 71 00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: