Separation och skilsmässa

Många människor får någon gång problem i sina nära relationer. Kriser tillhör livet. Ibland kan utomstående, professionell hjälp vara en lösning för att hitta vägar ur svårigheterna – både om ni funderar på att skiljas eller redan har bestämt er.

Om ni har bestämt er för att gå skilda vägar, oavsett om ni är gifta eller sammanboende, följer ofta en rörig tid där många praktiska beslut ska tas, i synnerhet om det finns barn i familjen. Skilsmässa eller separation där barn är inblandade kan ibland leda till konflikter om vårdnaden av barnen. Om ni som föräldrar inte kan komma överens finns det stöd och hjälp att få från familjerätten för att komma vidare.

Ansökan om skilsmässa görs hos tingsrätten. Om ni gemensamt ansöker om skilsmässa och ingen bor med egna barn kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt efter en skilsmässoansökan. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er. Har ni barn under 16 år som bor hemma eller om en av parterna inte vill skiljas, innebär det alltid att en betänketid.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen