Vårdnad, boende och umgänge

Vid frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge kan familjerätten ge hjälp för att komma vidare. Familjerätten kan svara på frågor om lagen som handlar om vårdnad, boende och umgänge och hur ni gör om ni måste gå till domstolen för att ni inte är överens om barnen.

När ni inte är överens

När föräldrar inte lever tillsammans kan det var svårt att samarbeta om barnen. Lyckas ni inte lösa problemen på egen hand finns det hjälp att få hos familjerätten.

För att få stöd i samarbetet kring barnen i en se­paration, kontakta kommunens servicecenter och be att få prata med familjerätten.

Barnets rätt till umgänge med föräldrar och andra närstående

Ett barn har alltid rätt till kontakt med båda föräldrarna samt att umgås med andra närstående. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. Det är barnets behov som skall styra umgänget.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen