Barngruppen Maskrosen

Barngruppen Maskrosen är ett stöd och utbildningsprogram för barn i åldrarna 7-12 år vars familjer har eller har haft en känslomässig sjukdom (missbruk, psykisk ohälsa eller våld).

Genom att delta i Maskrosens barngrupper får barnen möjlighet att uttrycka sina känslor, bli medvetna om sig själva och sina behov och inte minst dela erfarenheten med andra barn i liknande situationer.

Träffar

Barngruppen träffas vid 16 tillfällen. Vi träffas en gång i veckan cirka 2 timmar och då hinner vi också fika. På träffarna lär barnen sig att se sina egna känslor och behov, lösa konflikter, hantera motgång­ar, klara situationer med grupptryck så att man kan säga nej till alkohol, droger och kriminalitet och istället göra bra och hälsosamma val.

Varje gruppträff utgår ifrån ett speciellt tema. Teman som ingår under träffarna är till exempel känslor, risker och val, självkänsla, känslomässiga sjukdomar och familjen. När vi arbetar med olika teman och övningar använder vi oss av samtal, lek och rollspel. Vi ritar, läser sagor och tränar på att slappna av. När barn får mer kunskap om sig själv och omvärlden ger det en bättre självkänsla som ofta påverkar hela familjen positivt.

Kontakt

Kontakta vår mottagningstelefon på telefonnummer 042-33 73 30 om du vill ha mer information om barngruppen Maskrosen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen