Fältarbete

Du kan träffa fältarbetarna på skolor och fritidsgårdar. De finns också ute på stan på helger och kvällar, oftast i samband med ungdomsarrangemang eller en helt vanlig dag eller kväll.

Fältarbetarnas uppdrag är att jobbar för att bygga upp ett förtroende och i ett tidigt skede upptäcka ungdomar som mår dåligt och som kan behöva hjälp eller stöd. Fältarbetarna kan till exmpel delta på läger, föräldramöten, i olika nätverksgrupper eller hänvisa vidare till andra insatser.

Fältarbetet bygger på frivillighet, förtroende och respekt för alla ungdomars integritet. Arbetet görs i samarbete med föräldrar, nattvandrare, föreningar, fritidsledare, skola, polis och socialtjänst. Arbetet bedrivs i ett långsiktigt perspektiv och utifrån ungdomars egna villkor.

Även du som förälder till en tonåring eller du som på ett annat sätt har kontakt med ungdomar är välkommen att höra av dig med frågor och funderingar.

Tystnadsplikt, men också anmälningsplikt

Fältarbetarna har tystnadsplikt men de har också anmälningsplikt. Det innebär att de inte för information vidare utan ett medgivande, men om de får veta något som gör dem oroliga för dig måste de ta kontakt med dina föräldrar och/eller socialtjänsten.

Har du frågor?

Vill du ha kontakt med oss kan du höra av dig via mejl, telefon, eller på Facebook.

 • Gunilla Winterqvist, fältsekreterare, socialförvaltningen
  gunilla.elverssonwinterqvist@hoganas.se, 042-33 72 64

  Facebook: Gunilla Fältsekreterare Höganäs
  Instagram: Gunilla Jobb (Gunilla Fältsekreterare)
 • Janne Eneroth, fältsekreterare, utbildningsförvaltningen
  jan-ake.eneroth@hoganas.se, 042-33 72 63

  Facebook: Janne Fältassistent
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen