Förebyggande Teamet

Förebyggande teamet arbetar förebyggande och uppsökande med ungdomar mellan 10-20 år.

Vi rör oss i miljöer där ungdomar vistas både dag och kvällstid och vi finns till för att förebygga och minimera riskbeteende hos ungdomar. Kontakten bygger på förtroende och frivillighet. Förebyggande teamet har ingen myndighetsutövning men har en anmälningsplikt enligt lag till socialtjänsten om vi misstänker att någon ungdom far illa.

Förebyggande teamet erbjuder tidiga insatser genom gruppverksamheter vid behov och rådgivande samtal för ungdomar och deras föräldrar. Hos oss kan du få upp till fem samtal utan registrering hos socialtjänsten. Stödet är kostnadsfritt och omfattas av tystnadsplikt.   

UNG ingång

Förebyggande teamet håller i UNG ingång som är en öppen mottagning som riktar sig till ungdomar mellan 12-18 år och deras föräldrar.  

Behöver du någon att prata med? Vi erbjuder samtal till dig som är ungdom och till dina föräldrar. Samtalen kan handla om exempelvis livet, kärlek, droganvändning, kriminalitet och hälsa. Hos oss kan du få upp till fem samtal utan registrering hos socialtjänsten.  

Vi har tystnadsplikt men har en anmälningsskyldighet om oro eller misstanke finns att du som ungdom far illa. Samtalen och kontakten är kostnadsfri. Du som är över 15 år kan själva komma på samtal men är du yngre än 15 år behöver du vårdnadshavares godkännande. 

Vi håller öppet helgfria onsdagar mellan kl 17-19 och befinner oss Eric Ruuth Kulturhus, Långgatan 50 263 36 Höganäs. 

Har du frågor?

Här når du Förebyggande Teamet:

  • Hannah Christensen Tel 042-33 78 59, 0734-63 83 29 hannah.christensen@hoganas.se
  • Evelina Bernström Tel 042-33 76 37, 073-63 83 14 evelina.bernstrom@hoganas.se

Här kan du besöka Förebyggande Teamet:

Fyren Öppenvård, Storgatan 33B, 263 37 Höganäs

 
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen