Stöd till föräldrar och andra viktiga vuxna

Familjebehandlare inom Höganäs öppenvård erbjuder råd, stöd och behandling. Här under kan du läsa om det öppenvården erbjuder till dig som förälder eller annan viktig vuxen.

Rådgivande samtal

Höganäs öppenvård erbjuder upp till fem rådgivande samtal utan registrering i socialtjänstens register. Samtalen kan till exempel handla om familjesituationen, funderingar kring livet, skolan, oro kring droger eller andra bekymmer. Kontakta vår mottagningstelefon på telefonnummer 042- 33 73 30 om du är intresserad av att få mer information om rådgivande samtal.

Familjebehandling

Höganäs öppenvård erbjuder familjebehandling för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. Familjebehandling är för dig/er som vill ha hjälp med:

 • Kommunikation och samspel
 • Rutiner och struktur
 • Konflikthantering och gränssättning
 • Att stärka relationer i familjen
 • Att hantera en uppkommen krissituation eller en påfrestande livssituation

Vi möter också familjer där det förekommit/förekommer våld eller en beroendeproblematik. Familjebehandling är alltid kostnadsfri och vi som arbetar med det har tystnadsplikt.

Samtal med hela familjen

Samtal med hela familjen är till för dig/er som vill prata med era barn med stöd från en utomstående för att lösa eventu­ella problem i relationerna och komma varandra närmare som familj.mer 042-33 73 30 om du vill ansöka om insats via öppenvården.

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

Höganäs öppenvård erbjuder varje termin, med träffar vardagskvällar vid nio tillfällen, föräldrautbildningen Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT). Följande teman är planerade:

 • Introduktion och presentation
 • Kommunikation förälder - barn: Vad är det mitt barn försöker säga mig?
 • Uppmuntran och beröm
 • Hur överlever jag som förälder? Om att sätta gränser
 • Att skapa goda cirklar I
 • Föräldraskap och ledarskap
 • Att skapa goda cirklar II
 • Från kontroll till koll
 • Summering och avslutning

Utbildningen är kostnadsfri och gruppledarna arbetar under sekretess.

Kontakta vår mottagningstelefon på telefonnummer 042-33 73 30 om du är intresserad av att få mer information om utbildningen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen