Stöd till föräldrar och andra viktiga vuxna

Familjebehandlare inom Höganäs öppenvård erbjuder råd, stöd och behandling. Här kan du läsa om vad öppenvården erbjuder dig som förälder eller annan viktig vuxen.

Rådgivande samtal

Höganäs öppenvård erbjuder upp till fem rådgivande samtal utan registrering i socialtjänstens register. Samtalen kan till exempel handla om familjesituationen, funderingar kring livet, skolan, oro kring droger eller andra bekymmer.

Familjebehandling

Höganäs öppenvård erbjuder familjebehandling för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0 till 20 år. Familjebehandling är alltid kostnadsfri och vi som arbetar med det har tystnadsplikt.

Familjebehandling är till för dig eller er som vill ha hjälp med:

 • Kommunikation och samspel
 • Rutiner och struktur
 • Konflikthantering och gränssättning
 • Att stärka relationer i familjen
 • Att hantera en uppkommen krissituation eller en påfrestande livssituation

Vi möter också familjer där det har förekommit eller förekommer våld eller en beroendeproblematik.

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

Höganäs öppenvård erbjuder varje termin, med träffar vardagskvällar vid nio tillfällen, föräldrautbildningen Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT). Utbildningen är kostnadsfri och gruppledarna arbetar under sekretess.

Följande teman är planerade:

 • Introduktion och presentation
 • Kommunikation förälder - barn: Vad är det mitt barn försöker säga mig?
 • Uppmuntran och beröm
 • Hur överlever jag som förälder? Om att sätta gränser
 • Att skapa goda cirklar I
 • Föräldraskap och ledarskap
 • Att skapa goda cirklar II
 • Från kontroll till koll
 • Summering och avslutning

Är du intresserad av en insats från öppenvården?

Kontakta vår mottagningstelefon på telefonnummer 042-33 73 30 om du är intresserad av att få mer information om rådgivande samtal, familjebehandling eller ledarskapsträningen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen