Samtalsstöd

Socialförvaltningen erbjuder olika former av samtal för att stöd­ja dig som förälder i din föräldraroll.

Ibland kan en förälder ha frågor kring eller bekymmer i relationen mellan förälder och barn, mellan de vuxna i familjen och/eller mellan separerade föräldrar i samarbetet kring barnen. I dessa fall erbjuds följande stöd.

Samarbetssamtal (vårdnad, boende och umgänge)

Föräldrar som vill ha stöd i samarbetet kring barnen i en se­paration kan ta kontakt med familjerätten på telefonnummer 042-33 75 81 eller 042-33 75 88.

Samtal med hela familjen (familjebehandling)

Samtal med hela familjen är till för dig/er som vill prata med era barn med stöd från en utomstående för att lösa eventu­ella problem i relationerna och komma varandra närmare som familj.

Samtal med barn och ungdomar (barn och unga)

För ungdomar som behöver prata allmänt om sin livssituation eller om sin relation till sin/sina föräldrar. I vissa fall hålls även samtal med barn.

Kontakt

För kontakt angående föräldra­samtal, samtal med hela familjen eller samtal med barn och ungdomar kontaktar du socialförvaltningens mottagning på telefonnummer 042- 33 73 30.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen