Beroende och missbruk

Det ställs många och svåra krav på människor i dagens samhälle. Ibland blir kraven för stora och många söker tröst och lindring i alkohol eller andra droger. Ibland kan det vara svårt att själv hitta en utväg, men vi fnns här för att stödja dig.

Du som lever med missbruksproblem kan få hjälp att hitta vägar från beroendet, bli medveten om möjligheten att välja andra alternativ än drogmissbruk och leva ett självständigt liv. Vuxenenheten 41:an arbetar med alla över 20 år.

Vår erfarenhet är att missbruksproblem kan vara mycket varierande. Därför har vi inga färdiga program eller paketlösningar, utan utformar vårt arbetssätt tillsammans med dig. Alla som arbetar på vuxenenheten har tystnadsplikt, men i vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

Vad kan du få hjälp med?

  • Individuellt anpassad och evidensbaserad behandling i öppenvård utifrån olika metoder, till exempel återfallsprevention.
  • Enskilda behandlingssamtal.
  • Praktiskt stöd, till exempel läkarkontakt eller bedömningar.
  • Motivationsarbete utifrån MI.
  • Stödsamtal.
  • Öronakupunktur.
  • Gruppverksamhet i olika former.
  • Anhörigstöd, både enskilt och i grupp.

Kontakta oss på vuxenenheten

042-33 77 43

Telefontid måndag-fredag klockan 08.30-09.00

Du som lämnar meddelande innan klockan 14.30 blir uppringd samma dag.

Är du orolig för någon i din närhet?

Möjlighet fnns att ringa till oss anonymt för att få råd om och stöd kring hur du går vidare.

Du kan också lämna en orosanmälan. Då tar vi snarast kontakt med den du är orolig för.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen