Avlösarservice i hemmet

Med avlösarservice kan en person tillfälligt ta över omvårdnaden från dig som är anhörig eller närstående till någon med funktionsnedsättning.

Avlösarservicen kan hjälpa dig som är förälder eller på annat sätt anhörig att få tid att genomföra aktiviteter där barnet inte delta. Det är också ett verktyg för att till exempel kunna ägna extra tid åt ett syskon in i familjen. Avlösarservicen kan ges regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Du ansöker via vår e-tjänst för LSS-insatser.

Vill du bli avlösare?

Som avlösare utför du ditt uppdrag i familjens hem och avlastar vårdnadshavare så att de ska få tid för avkoppling eller för att göra egna aktiviteter utanför hemmet.

Att vara avlösare innebär ingen anställning, utan är ett uppdrag du har utöver ditt arbete eller studier. Du får däremot kompensation i form av arvodes- och omkostnadsersättning eller timlön.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: