Kontaktperson

En kontaktperson är en vän och medmänniska - ett komplement till anhöriga och vänner. Insatsen ges som ett icke-professionellt stöd av någon med ett stort engagemang och intresse för andra människor. Något krav på särskild yrkeskompetens ställs inte.

En viktig uppgift för kontaktpersonen är att bryta den funktionshindrades isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet.

Kommunens roll är huvudsakligen att vara en förmedlare av kontaktpersoner och aktivt arbeta för att få människor att engagera sig som kontaktpersoner.

Vill du bli kontaktperson?

Som kontaktperson fungerar du som en vän och medmänniska och du hjälper den enskilde att utöka sitt sociala nätverk och bryta sin sociala isolering.

Att vara kontaktperson innebär ingen anställning, utan är ett uppdrag du har utöver ditt arbete eller studier. Du får däremot kompensation i form av arvodes- och omkostnadsersättning eller timlön.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: