Korttidstillsyn

Barn och ungdomar med funktionshinder kan behöva tillsyn före och efter skoldagen och under lov högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen kan erbjuda.

Syftet med insatsen är att tillgodose familjers behov av stöd för att kunna arbeta och leva som andra familjer, samt att kunna erbjuda ungdomarna en verksamhet med innehåll utifrån var och ens specifika behov och önskemål.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: