Personlig assistans

Om du är under 66 år och har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att klara dig själv kan du ansöka om personlig assistans.

Det innebär att assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet och hjälper dig med dina grundläggande behov, som till exempel på- och avklädning, att äta eller kommunicera med andra.

Stödet utformas efter dina behov och ges av ett begränsat antal personer. Du väljer själv vem som ska utföra assistansen, till exempel Höganäs kommun eller ett privat företag. Du kan även själv stå som arbetsgivare för dina assistenter. Oavsett vilken form du väljer har du alltid rätt att bestämma när, hur och vem du ska få stöd av.

För att bli beviljad personlig assistans ska du tillhöra någon av nedastående tre personkretsar:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om den/de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Ansök om personlig assistans

Du ansöker om personlig assistans hos Höganäs kommun. Det är sedan vårt kommunala bolag, Höganäs Omsorg AB, som utför insatsen. Du kan använda vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ringa Höganäs servicecenter på 042-33 71 00 för att komma i kontakt med en LSS-handläggare som hjälper dig med ansökan.

Om du har behov av hjälp mer än 20 timmar i veckan vänder du dig istället till Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: