Stöd med din boendesituation

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd med din boendesituation. I kommunen finns till exempel bostäder med särskild service och möjlighet till korttidsvistelse utanför hemmet för ungdomar.

Du kan också få hjälp med olika saker i hemmet, till exempel bostadsanpassning. Du ansöker om alla insatser via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostad med särskild service

Du som har en funktionsnedsättning och som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till en bostad med särskild service.

  • Gruppbostad – är till för dig som har ett omfattande behov av stöd och service, med närvaro av personal dygnet runt. Boendeformen är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen.
  • Servicebostad – är till för dig som inte behöver lika omfattande stöd som i gruppbostad. Servicebostäderna organiseras med ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal inom ett nära gångavstånd.

För barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar finns i första hand familjehem att tillgå.

Om du redan bor i en grupp- eller servicebostad och vill byta till en annan så kan du ansöka om det.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (stödfamilj)

Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du tillfälligt vistas på till exempel korttidsboende, hos en annan familj (stödfamilj) eller i en lägerverksamhet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en möjlighet till miljöombyte och rekreation och ger tillfälle till personlig utveckling. Genom korttidsvistelse kan också du som är anhörig få avlastning i din vardag.

Boendestöd enligt Socialtjänstlagen

Du som bor i egen bostad kan ansöka om Boendestöd enligt Socialtjänstlagen. Boendestödet är en praktisk, pedagogisk och social insats för dig med en funktionsnedsättning som. Målet är att stärka din förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Boendestödet, bygger på att du får besök i hemmet av personal som hjälper dig i ditt vardagliga liv.

Exakt vilken typ av stöd du kan få beror på dina behov, önskemål och förutsättningar. Det är din LSS-handläggare som avgör om du har rätt till boendestöd.

För att ansöka om insatsen Boendestöd enligt socialtjänstlagen kontaktar du en LSS-handläggare genom kommunens servicecenter.

Telefontid LSS-handläggarna

Måndag-fredag klockan 9.30-11.00. Du når handläggarna via Höganäs servicecenter på 042-33 71 00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: