Hjälpmedel

Målet är att vi alla ska kunna bo hemma och klara oss själva så länge som möjligt. Ibland innebär det att vi behöver någon form av hjälpmedel. Du som har någon form av funktionsnedsättning kan få låna hjälpmedel av kommunen för att klara vardagen bättre.

Har du frågor, funderingar eller behöver du hjälp med något som rör hjälpmedel?

Rehabenheten når du via Höganäs servicecenter på 042-33 71 00.

Hjälpmedel för syn och hörsel

Region Skåne ansvarar för syn- och hörselhjälpmedel. Kommunen kan däremot hjälpa dig med inlärning och träning av redan utprovade hjälpmedel för syn och hörsel. Vi kan också ge råd och stöd.

Kostnader för att hyra hjälpmedel

Höganäs kommun har ett hjälpmedelsabonnemang. Det innebär att du som hyr hjälpmedel betalar 72 kronor per månad, oavsett hur många hjälpmedel du har. Om du har låg inkomst finns det möjlighet att få nedsatt avgift.

Kostnader för att hyra hjälpmedel vid planerad operation

Om du ska genomgå en planerad operation i till exempel höft, knä eller rygg kan du vara rekommenderad att använda vissa hjälpmedel av den som genomför operationen.

Nytt sortiment från 15 januari 2024

Socialnämnden har beslutat att ta bort de medicintekniska produkter som inte kräver förskrivning ur socialförvaltningens hjälpmedelssortiment. Beslutet gäller från den 15 januari 2024.

Du som redan har förskrivna hjälpmedel från Höganäs kommun påverkas inte av beslutet. Du behåller dina hjälpmedel och fortsätter betala abonnemang för produkten.

Mer information kommer. Socialförvaltningen har fått ett uppdrag att utreda hur genomförandet ska ske på bästa möjliga sätt.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: