Hjälpmedel

Målet är att vi alla ska kunna bo hemma och klara oss själv så länge som möjligt. Ibland innebär det att vi behöver någon form av hjälpmedel. De flesta är egenansvarsprodukter som du köper själv. Om du bedöms ha särskilda behov kan du få hyra vissa hjälpmedel genom kommunen.

Så köper du hjälpmedel själv

De flesta hjälpmedel kräver inte någon individuell bedömning och anpassning av arbetsterapeut eller fysioterapeut. Dessa hjälpmedel, som vi kallar egenansvarsprodukter, finns att köpa i vanliga butiker och webbutiker.

Exempel på egenansvarsprodukter som du köper själv är:

Griptång, strumppådragare, förhöjnings-och coxitdyna, duschstol, tyngdtäcke, läs-och sängbord, badbräda, tröskelkilar, fristående dävert, repstege, hälavlastare, toalettförhöjning, förhöjningsklossar, betastöd, arbetsstol, tidshjälpmedel, glidlakan, sängryggstöd och rollator.

Alla hjälpmedel som nämns kan köpas i detaljhandeln och webbutik.

I Höganäs kan du som behöver hjälpmedel även få hjälp här:

  • Affären på Storgatan 59 i Höganäs. Här visas några av de vanligaste egenansvarsprodukterna och du har möjlighet att titta på dem och prova dem. Du kan också få hjälp med att beställa ditt hjälpmedel digitalt men Affären säljer inga hjälpmedel. Affären drivs av daglig verksamhet och är öppen måndag–fredag klockan 10.00–17.00.
  • Sportbanken/Smartbanken på Smältaregatan 7C i Höganäs. Vi samarbetar med Sportbanken som lånar ut vissa hjälpmedel på samma sätt som de lånar ut sportutrustning. Här finns även en terränggående rullstol att låna. Du bokar enkelt den utrustning du vill låna via en e-tjänst. Mer information om Sportbanken/Smartbanken finns här.

Du som redan har förskrivna hjälpmedel påverkas inte

Du som sedan tidigare har förskrivna hjälpmedel från kommunen, som från den 15 januari 2024 är egenansvarsprodukter som du ska köpa själv, berörs inte. Du behåller de hjälpmedel som du redan har och fortsätter betala abonnemang på produkten.

Korttidshyra efter sjukhusvistelse

När du kommer hem från sjukhuset kan du behöva hjälpmedel. Du köper själv de hjälpmedel du behöver, men det kan ibland vara svårt att lösa direkt. Därför erbjuder vi möjligheten att korttidshyra hjälpmedel i upp till tre månader. Detta hanteras vanligtvis i Mina planer, som är kommunernas och Region Skånes gemensamma digitala planeringsverktyg vid utskrivning från sjukhus. Annars tar du kontakt med kommunens rehabenhet.

Korttidshyra vid planerad operation

Om du ska genomgå en planerad operation till exempel i höft, knä eller rygg kan du bli rekommenderad att använda vissa hjälpmedel av den som utför operationen. Då kan du i förväg beställa och hyra toalettstolsförhöjning och coxitdyna från kommunens rehabenhet.

Hyra individuellt anpassat hjälpmedel

Om du behöver ett individuellt anpassat hjälpmedel ska du vända dig till en arbetsterapeut eller fysioterapeut som avgör om du kan få hyra hjälpmedel genom kommunen. Där får du dina behov bedömda och du får hjälp att prova ut och anpassa det hjälpmedel som är lämpligt för dig.

I Höganäs kommun hyr du ditt hjälpmedel. De hjälpmedel som du får utprovade ska lämnas tillbaka när du inte längre har behov av dem.

Exempel på hjälpmedel som kan förskrivas vid särskilda behov, efter en individuell bedömning är:

Memoplanner, personlyft, hygienstol, vårdsäng, gångbord, handi, memodayboard, rullstol, rollator med specialfunktion.

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre har behov av ditt hjälpmedel, eller när tiden för korttidshyran har gått ut, så ansvarar du själv för återlämning.

Hjälpmedel återlämnas till rehabenheten på Krushuset, Litteraturvägen 10, Höganäs. Personal finns på plats klockan 07.00-16.00, men det går bra att återlämna hjälpmedel även på andra tider. Ställ då ditt hjälpmedel på anvisad plats och fyll i en blankett som ligger i brevlådan bredvid.

Har du frågor, funderingar eller behöver du hjälp med något som rör hjälpmedel?

Rehabenheten når du via Höganäs servicecenter på 042-33 71 00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: