Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om covid-19

Höganäs kommun vill uppmärksamma dig på de allmänna råd som gäller med tanke på covid-19. Vi har alla en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen i Höganäs. Vaccination mot covid-19 pågår just nu.

Alla har ett ansvar

Sedan 14 december 2020 gäller nationella råd för att minska smittspridningen av covid-19. Råden gäller hela Sverige och har ersatt de lokala skärpta råden som tidigare fanns i Skåne.

Läs mer om de nationella skärpta råden från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boka test hos 1177.se

Bokningar görs precis som vanligt via 1177.se, där du kan välja stationen i listan över teststationer.

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

 • Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi.
 • Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.
 • Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.

Här kan du läsa merlänk till annan webbplats om covid-19 och pollenallergi.

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Sedan den 9:e februari rekommenderar därför Folkhälsomyndigheten följande för vuxna och barn över 6 år som rest utomlandslänk till annan webbplats:

 • Ta ett test för covid-19 så fort som möjligt efter hemkomst
 • Ta ytterligare ett test fem dagar efter hemkomst
 • Alla som har rest utomlands (inklusive barn yngre än 6 år) ska även stanna hemma i sju dagar efter hemkomst oavsett provresultat

Rekommendationen gäller oavsett vilka länder man besökt. Den gäller även om man tidigare varit sjuk i covid-19 eller om man har ett positivt antikroppstest.

Regeringen har fattat beslutlänk till annan webbplats om en förlängning av det generella inreseförbudet och att kravet på uppvisande av negativt covid-19-test kvarstår vid inresa från alla länder. Samtidigt upphävs de särskilda inreserestriktionerna vid resa från Danmark och Norge. Inreseförbuden förlängs till och med den 31 maj 2021.

Det finns en teststation för covid-19 på Höganäs Sportcenters parkering (Friluftsvägen 10, 263 54 Lerberget). Stationen är en drive in-station, dit du kör och testar dig i din bil. Bokningar görs precis som vanligt via 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där du kan välja stationen i listan över teststationer.

Här hittar du information om vad som gäller för provtagning i Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att ta del av Länsstyrelsen Skånes informationsfilmer om provtagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19

Här hittar du information om vad som gäller för vaccinering i Skåne.

Riktlinjer för vaccinerade

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har meddelat att de som vaccinerats nu kan träffa personer från andra hushåll, även inomhus. Detta gäller tre veckor efter att man har fått den första sprutan.

Varning för vaccinbedrägerier

I samband med vaccinationen mot covid-19 har personer utsatts för bedrägeriförsök. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bedragarna utger sig vara från banken, från 1177 och ibland även från polisen.

De vill då att personer ska identifiera sig med bank-ID eller lämna ut bankkort och koder, detta ska du inte göra. Lägg på direkt om du får denna typ av samtal.

Inför vaccinationen mot covid-19 är det främst två saker man bör tänka på för att inte råka ut för bedrägeri:

 • Det är gratis att vaccinera sig. Om någon påstår att du ska betala är det bedrägeri.
 • Ingen från vården kommer oväntat att kontakta dig och kräva att du lämnar ut siffror från din dosa eller loggar in med bank-id.

  Om någon tar oväntad kontakt med dig:

Tillfällig covid-19-lag, pandemilagen

Från och med 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Lagen gör det möjligt för regeringen och myndigheter att besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Med stöd av den nya lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för olika verksamheter. Mer information om den tillfälliga covid-19-lagen finns hos Länsstyrelsen.

Klicka här för att läsa mer på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här arbetar kommunen

Vi arbetar för att skydda och minska risken för smitta bland äldre, andra riskgrupper och våra medarbetare. Det finns en god beredskap för att hantera eventuell smitta av covid-19 inom våra verksamheter. Och vi arbetar löpande med förebyggande åtgärder och utvecklar våra verksamheter i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer från Vårdhygien Skåne.

Vi arbetar för att skydda och minska risken för smitta bland äldre, andra riskgrupper och våra medarbetare. Det finns en god beredskap för att hantera eventuell smitta av covid-19 inom våra verksamheter. Och vi arbetar löpande med förebyggande åtgärder och utvecklar våra verksamheter i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer från Vårdhygien Skåne.

Arbetet kring coronaviruset sker på fler håll i kommunen. Krisledningsgruppen styr och samordnar arbetet med kommunchefen som sammankallande.

Gruppens uppdrag är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten samt se till att kommunen har rätt beredskap om en smittspridning skulle bli aktuell.

I samordningsfunktionen finns i nuläget representanter från:

 • Kommunledningskontoret
 • Utbildningsförvaltningen
 • Socialförvaltningen/Höganäs Omsorg AB
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Teknik- och fastighetsförvaltningen
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Räddningstjänsten
 • Energi AB
 • Höganäshem AB

Samverkan sker också med olika verksamheter runt om i länet

Kommunens beredskap är god. Det sker dagliga avstämningar med Länsstyrelsen och Region Skåne i enlighet med de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten. Just nu arbetar alla förvaltningar med att förbereda verksamheten utifrån de förutsättningar som gäller coronaviruset, med stöd av kommunens pandemiplaner.

 • Alla föreningar som har ungdomsverksamhet för barn födda 2002 och senare kan starta träning från och med den 6 februari.
 • Från och med 4 januari är alla bibliotek öppna. Just nu tillämpas inte biblioteken som mötesplatser och maxtiden är 15 minuter per besök. Tillsvidare saknas sittplatser i våra bibliotek samt vid datorerna. Vill ni komma in så ring på dörrklockan så kommer vi ut och hjälper er.
 • Årskurs 7-9 och Kullagymnasiet kommer under våren att succesivt att återgå till närundervisning. Under tiden de studerar på distans erbjuds eleverna varm skollunch från kommunens kostenhet. Distansundervisningen gäller inte särskolan och Pålstorpsskolan.
 • Flera av kommunens idrott- och träningshallar håller stängt. För mer specifik information titta under sidan "Kultur och fritid".

Trängsel i offentliga och privata miljöer

Platser och situationer där Höganäs kommun inte har tillsynsansvar vid trängsel.

Följ informationen som serveringsstället ger för att förhindra trängsel. Det kan vara markeringar på golvet var du ska stå när du väntar och var du ska sitta. Håll avstånd till övriga gäster när du går till och från självserveringen. Gå inte fram om där redan är många som tar mat.

Du måste sitta när du dricker och äter. Dock får du beställa och hämta mat och dryck i baren om detta kan göras utan trängsel. Även vid välkomstdrink eller liknande måste du sitta ner.

Stora sällskap ska delas upp på flera bord. Det får sitta max fyra gäster från samma sällskap vid varje bord. Mellan olika sällskap måste det finnas minst en meter mellan stolsryggarna på två sittande gäster.

På serveringsstället behöver det finnas möjlighet till handtvätt alternativt att rengöra händerna med handsprit. Handsprit kan även vara ett komplement till handtvätten.

Det ska finnas skriftlig information till dig att du ska:

 • Hålla avstånd till andra
 • Stanna hemma vid symptom
 • Tvätta alternativt sprita händerna

Från och med den 1 juli 2020 är det kommunen som ansvarar för att både bedriva tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud om lagen inte följs.

För mer information kontakta Höganäs kommuns servicecenter på 042-33 71 00 eller mejla läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Det är nu maximalt 8 personer som gäller vid anordnande av allmänna sammankoster (som exempelvis demonstrationer, föreläsningar och teaterföreställningar). Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst som hålls i strid med regeringens meddelade förbud. Den som anordnar en tillställning och som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vid allmänna tillställningar och högtider, så som exempelvis studentfirandet, midsommar, ramadan, födelsedagar, bröllop och så vidare är det viktigt att du följer de råd och riktlinjer som finns. Hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats kan du hålla dig uppdaterad om vilka råd som gäller.

Läs polisens information om allmänna sammankomster och tillställningar härlänk till annan webbplats.

På serveringsställen har kommunen tillsynen och du har eget ansvar.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som kan undvika att åka kollektivt att välja andra sätt att transportera sig. Som resenär har du eget ansvar för att hålla avstånd. Om du ska resa kollektivt i rusningstid, klockan 7-9 och 16-18, rekommenderar Folkhälsomyndigheten från och med den 7 januari att du gör det med munskydd. Du kan läsa mer om rekommendationen på Skånetrafikens hemsidalänk till annan webbplats. Kontakta Skånetrafiken om du har frågor.

Den som driver verksamheten har ansvaret att se till att rekommendationerna om att hålla avstånd kan följas av besökarna, som också har ett eget ansvar att hålla avstånd.

I Höganäs erbjuder näringsidkarna extratjänster just nu för att ge dig säkra sätt att handla. Här hittar du en lista över vad de olika verksamheterna erbjuder just nulänk till annan webbplats.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: