Information om covid-19

Höganäs kommun vill uppmärksamma dig på de allmänna råd som gäller med tanke på covid-19.

Vi har alla en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen i Höganäs. Vaccinera dig för att minska smittspridningen och för att inte insjukna i covid-19.

I samband med vaccinationen mot covid-19 har personer utsatts för bedrägeriförsök. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bedragarna utger sig vara från banken, från 1177 och ibland även från polisen.

De vill då att personer ska identifiera sig med bank-ID eller lämna ut bankkort och koder, detta ska du inte göra. Lägg på direkt om du får denna typ av samtal.

Inför vaccinationen mot covid-19 är det främst två saker man bör tänka på för att inte råka ut för bedrägeri:

Från och med 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige

Lagen gör det möjligt för regeringen och myndigheter att besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Klicka här för att läsa mer på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka tid för att testa dig för covid-19 hos 1177.se

Bokningar görs precis som vanligt via 1177.se, där du kan välja stationen i listan över teststationer.

Boka tid för vaccination mot covid-19 hos Region Skåne

Hos Region Skåne bokar du tid och hittar all information om vad som gäller i samband med vaccineringen i Skåne.

Nationella allmänna råd och rekommendationer

Alla i samhället har en skyldighet att förhindra spridning av covid-19. Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Om du planerar att resa inrikes eller utrikes

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om vad som gäller vid inrikes och utrikesresor. Se till att vara påläst.

Så här arbetar kommunen i pandemin

Vi arbetar för att skydda och minska risken för smitta bland äldre, andra riskgrupper och våra medarbetare. Det finns en god beredskap för att hantera eventuell smitta av covid-19 inom våra verksamheter. Och vi arbetar löpande med förebyggande åtgärder och utvecklar våra verksamheter i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer från Vårdhygien Skåne.

Vi arbetar för att skydda och minska risken för smitta bland äldre, andra riskgrupper och våra medarbetare. Det finns en god beredskap för att hantera eventuell smitta av covid-19 inom våra verksamheter. Och vi arbetar löpande med förebyggande åtgärder och utvecklar våra verksamheter i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer från Vårdhygien Skåne.

Arbetet kring coronaviruset sker på fler håll i kommunen. Krisledningsgruppen styr och samordnar arbetet med kommunchefen som sammankallande.

Gruppens uppdrag är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten samt se till att kommunen har rätt beredskap om en smittspridning skulle bli aktuell.

I samordningsfunktionen finns i nuläget representanter från:

 • Kommunledningskontoret
 • Utbildningsförvaltningen
 • Socialförvaltningen/Höganäs Omsorg AB
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Teknik- och fastighetsförvaltningen
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Räddningstjänsten
 • Energi AB
 • Höganäshem AB

Samverkan sker också med olika verksamheter runt om i länet

Kommunens beredskap är god. Det sker dagliga avstämningar med Länsstyrelsen och Region Skåne i enlighet med de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten. Just nu arbetar alla förvaltningar med att förbereda verksamheten utifrån de förutsättningar som gäller coronaviruset, med stöd av kommunens pandemiplaner.

Verksamhetsanpassningar på grund av corona

Stöd och hjälp

Är du i behov av stöd eller hjälp på grund av pandemin? läs mer här

Lättläst om corona

Klicka här för att gå till vår lättlästa corona-sida för mer information

Vård, omsorg och socialtjänst

Läs mer om vården och corona

Kultur och fritid

Här kan du läsa mer om hur kultur och fritid i samband med corona

Företagande och näringsliv

Läs mer om vad som gäller för näringsidkare

Förskola och skola

Läs mer om vad som gäller på förskolor och skolor i kommunen

Symptom, vaccinering och test

Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats. om covid-19 och pollenallergi och hur de skiljer sig åt i symtomen.

Från och med den 1 juni 2021 upphörde Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering efter ankomst för symtomfria svenska och utländska medborgare som reser in i Sverige från länder inom EU, EES, Schengen, från Storbritannien och ett antal andra länder. Svenska medborgare eller inresande från Norge, Finland, Danmark och Island behöver inte visa upp ett negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige.

Folkhälsomyndigheten har anpassat rekommendationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till symtomfria personer som reser in till Sverige när det gäller att testa sig och isolera sig i en vecka efter ankomsten utifrån det epidemiologiska läget i omvärlden. Från den 1 juni undantas personer som rest i EU/EES, Schengenområdet, Storbritannien samt vissa tredjeländer. Dessa länder är också undantagna från UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor. Information om vilka länder som är undantagna finns på UD:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För resande från alla övriga länder kvarstår rekommendationen till personer som reser in till Sverige om testning och isolering i en vecka efter ankomsten, även om man inte har symtom. Fullvaccinerade utan symtom undantas från rekommendationen oavsett var man varit innan ankomsten till Sverige.

Det finns en teststation för covid-19 på Höganäs Sportcenters parkering (Friluftsvägen 10, 263 54 Lerberget). Stationen är en drive in-station, dit du kör och testar dig i din bil. Bokningar görs precis som vanligt via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där du kan välja stationen i listan över teststationer.

Här hittar du information om vad som gäller för provtagning i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Klicka här för att ta del av Länsstyrelsen Skånes informationsfilmer om provtagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Boka test för covid-19 hos 1177.se

Bokningar görs precis som vanligt via 1177.se, där du kan välja stationen i listan över teststationer.

Boka tid för vaccination mot covid-19

Hos Region Skåne bokar du tid och hittar all information om vad som gäller i samband med vaccineringen i Skåne.

Trängsel i offentliga och privata miljöer

Platser och situationer där Höganäs kommun inte har tillsynsansvar vid trängsel är i privta miljöer, allmänna tillställningar, i kollektivtrafiken, i butiker, frisörer och liknande verksamheter.

Följ informationen som serveringsstället ger för att förhindra trängsel. Det kan vara markeringar på golvet var du ska stå när du väntar och var du ska sitta. Håll avstånd till övriga gäster när du går till och från självserveringen. Gå inte fram om där redan är många som tar mat.

Du måste sitta när du dricker och äter. Dock får du beställa och hämta mat och dryck i baren om detta kan göras utan trängsel. Även vid välkomstdrink eller liknande måste du sitta ner.

Stora sällskap ska delas upp på flera bord. Det får sitta max åtta gäster från samma sällskap vid varje bord. Mellan olika sällskap måste det finnas minst en meter mellan stolsryggarna på två sittande gäster.

På serveringsstället behöver det finnas möjlighet till handtvätt alternativt att rengöra händerna med handsprit. Handsprit kan även vara ett komplement till handtvätten.

Det ska finnas skriftlig information till dig att du ska:

 • Hålla avstånd till andra
 • Stanna hemma vid symptom
 • Tvätta alternativt sprita händerna

Från och med den 1 juli 2020 är det kommunen som ansvarar för att både bedriva tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud om lagen inte följs.

För mer information kontakta Höganäs kommuns servicecenter på 042-33 71 00 eller mejla läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen