Företagande och näringsliv

Höganäs kommuns krisledningsgrupp har beslutat att förlänga det åtgärdsprogram som tidigare tagits fram med syftet att underlätta för kommunens företagare i spåren av coronakrisen. Dessutom har ett antal nya åtgärder tagits fram.

Åtgärdsprogrammet innebär bland annat att tillsynsavgift för serveringstillstånd inte tas ut under 2021, att företag ges möjligheter till förlängda betaltider på avgifter inom VA, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa och brandtillsyn med upp till sex månader. Vidare kommer bland annat avgifter för torghandel och streetfood inte att tas ut under 2021.

Aktuellt i samband med pandemin

 • Tillsynsavgift för serveringstillstånd tas inte ut under 2021.
 • Avgift för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar tas inte ut.
 • Bygglovsavgift för uteserveringar tas inte ut.
 • Avgift för köldmediakontroll för verksamheter med servering tas inte ut.
 • Avgift för torghandel och streetfoodplats tas inte ut.
 • Höganäs kommun förlänger betalningstider på avgifter inom VA, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa, brandstillsyn med upp till sex månader, samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
 • Höganäs kommun förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till sex månader.
 • Höganäshem uppmanas att se över sin betalningstid och möjlighet att, i likhet med Höganäs kommun, lämna uppskov för betalningar av företags lokalhyror.
 • Höganäs kommun är generösa med serveringstider och uteserveringarnas ytor. Möjlighet finns sedan tidigare att restaurangernas uteserveringar är öppna året om.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår, till exempel sporthallar och Tivolihuset. Detta gäller även föreningar.
 • Kommunen kortar ner betalningstiden på sina fakturor från lokala leverantörer.
 • Kommunen har ett generöst förhållningsätt vid våra inställda konferenser, föredrag, resor med mera, exempelvis genom att dela kostnader med företagen som påverkas.
 • Kommunen skjuter upp evenemang istället för att avboka om möjligt - och låter pengarna som betalats stanna i företaget.
 • Höganäs Energi lämnar uppskov för betalningar för lokala småföretag när det gäller kostnader för el, värme och fiberavgifter.
 • Höganäs kommuns arbetsmarknadsenhet, Utvecklingscentrum, erbjuder hjälp till dig som är företagare i Höganäs och som har svårt att hitta vikarier.
 • Lokala restauranger ges möjlighet att leverera lunch till kommunanställda på Stadshuset. Det alterneras mellan ett par olika lokala restauranger per vecka. Vill ditt företag vara med och leverera mat? Kontakta naringsliv@hoganas.se.

Vidare har dessa näringsfrämjande åtgärder införts för att frigöra tid hos företagen:

 • förlängd tidsfrist i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • möjlighet att skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • prioritering av verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • säkerställd tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen och god tillgänglighet från kommunens sida om företagen behöver det.

Att stötta den lokala handeln och näringslivet i dessa tider är viktigt om vi vill medverka till att företagen överlever. Under 2020 gjorde Höganäs kommun många olika insatser när det gäller Euronäs som gynnat handeln. 2020. I mars 2020 erbjöds invånare och företag möjlighet att köpa Euronäs med kort förfallodatum till halva priset. Då såldes Euronäs till ett värde av 500 000 kr. I april 2020 fick alla kommunanställda en påskpresent till ett värde av drygt 700 000 kr. Den digitala Euronäsdagen i september genererade i sålda Euronäs till ett värde av nästan 500 000 kr. Under 2020 såldes Euronäs till ett värde av 4 560 000 kr, att jämföra med 2 300 000 kr under 2019. I april 2021 fick samliga kommunanställda sin påskpresenent i Euronäs till ett totalt värde av drygt 700 000 kr.

Med anledning av covid-19 pandemin finns regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Tack för din värdefulla insats så här långt under pandemin!

Här kommer en liten påminnelse och lite nyheter om hur risken för smittspridning kan minskas.

Självbetjäning är ok – men förhindra trängsel

Du kan förhindra trängsel genom att exempelvis markera på golvet var gästerna ska stå eller erbjuda olika stationer. Exempelvis kan varmrätten serveras på ett ställe, sallad på ett annat och kaffe på ett tredje. På vägen till och ifrån självserveringen måste det finnas tillräckligt med utrymme till sittande gäster. Ett alternativ kan vara att personalen lägger upp på tallrik och serverar allt vid bordet.

Dela upp stora sällskap på flera bord

Stora sällskap ska delas upp på flera bord. Det får sitta max åtta gäster från samma sällskap vid varje bord.

Utrymme mellan sällskap

Mellan olika sällskap måste det finnas minst en meter mellan sällskapen.

Ge förutsättning för god handhygien

På serveringsstället behöver det finnas möjlighet till handtvätt alternativt att rengöra händerna med handsprit. Handsprit kan även vara ett komplement till handtvätten.

Ge information

Det ska finnas skriftlig information till gästerna om att de ska:

 • Hålla avstånd till varandra
 • Stanna hemma vid symptom
 • Tvätta alternativt sprita händerna

Uppträdande eller konserter

Vid uppträdande på ett serveringsställe kan det krävas tillstånd från Polismyndigheten. Även vid konserter är det viktigt att gästerna kan hålla avstånd till varandra samt att de sitter ned.

Från och med den 1 juli 2020 är det kommunen som ansvarar för att både bedriva tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud om lagen inte följs.

För mer information kontakta Höganäs kommuns servicecenter på 042-33 71 00 eller eller läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Den rådande coronapandemin påverkar alla delar av samhället. Livsmedelsverket har tagit fram ett antal punkter som är bra att känna till för dig som har ett företag i livsmedelsbranschen och därför får någon form av kontroll.

 • De inspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.
 • Om du på grund av rådande läge har svårt att betala din kontrollavgift, hör av dig till din kontrollmyndighet för att se om det går att skjuta upp betalningen.
 • Verksamheter där personer ur riskgrupper vistas, till exempel äldreboenden, kommer inte att kontrolleras i dagsläget.
 • Bufféserveringar, lösgodisförsäljning och liknande behöver inte upphöra och kommer inte att kontrolleras särskilt med anledning av corona (covid-19). Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med corona (covid-19). Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Kunskapsläget för coronaviruset förbättras hela tiden. Livsmedelsverket har sammanställt frågor och svar som du hittar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss om du har synpunkter.

Miljöavdelningen genomför proaktiv tillsyn. Nu kan du som driver restaurang eller café i kommunen vänta besök av kommunens miljö- och hälsoinspektörer. Våra inspektörer kommer att vara ute extra mycket framöver, dels för att göra tillsyn, men också för att ge er som är krögare råd och stöd om hur man som bäst stoppar spridningsrisken av covid-19. Miljöavdelningen har även skickat ut informationsmaterial till krögare.

Vi arbetar ständigt med vårt företagsklimat - även i dessa tider. Just nu erbjuder vi även digitala företagsbesök, för att diskutera ditt företags utmaningar och möjligheter. Utifrån vad du är intresserad av att diskutera ser vi till att rätt tjänstemän och politiker är med på det digitala mötet. Du är varmt välkommen att kontakta oss på näringslivsavdelningen på om du vill veta mer eller boka in ett möte med oss!

Almi
Rådgivning
Almi, som tillhandahåller finansiering och affärsutveckling för små och medelstora företag, ökar sin tillgänglighet och gör allt de kan för att hjälpa företagen att klara den situation som nu råder. De står redo med all sin kompetens och expertis. För att underlätta för företag att överbrygga svårigheterna lanseras nu också Almis Brygglån. Almi har alla sina 40 kontor öppna, kontakta en av deras rådgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du vill diskutera ditt företags situation.

 • Digitalakademin - boosta din onlinenärvaro
  Genom Almis samarbete med Google och Digitalakademin finns nu kortare online-workshops som hjälper dig att komma igång med, eller förbättra ditt företags digitala närvaro på nätet. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Nya affärsutvecklingstjänster för kristider
  På kort tid har verkligheten förändrats drastiskt för många skånska företagare. Almi har skapat nya affärsutvecklingstjänster för att bättre passa företagare under rådande omständigheter. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arbetsmiljöverket
För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

E-commerce Park
Komplettera och utveckla din butik med e-handel! E-Commerce Park erbjuder nu en digital kurs i e-handel för dig som driver fysisk butik, som syftar till att göra e-handel enkelt och kul för dig som vill komma igång. Kursen innehåller det du behöver för att starta med din e-handel, hur du bör tänka och vad som krävs för att skapa försäljning. Kursen finansieras av Region Skåne och är därför gratis för dig som är verksam i Skåne. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Folkhälsomyndigheten
Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Företagarna
Företagarna Syd har i samarbete med Region Skåne startat en supporttelefon för företagare som är i behov av affärsutveckling för att hålla sitt företag vid liv under krisen. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Försäkringskassan
Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du på Försäkringskassans hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se
Krisinformation från svenska myndigheter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länsstyrelsen / regeringen
Många företagare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Sedan i november kan därför enskilda näringsidkare söka ett statligt omsättningsstöd. Detta eftersom de som driver enskild firma inte har kunnat dra nytta av de åtgärder som tidigare införts under pandemin, såsom stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om Länsstyrelsens tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länsstyrelsens informationsblad - minska smittspridning i handeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nyföretagarcentrum
"Het linje"
Nyföretagarcentrum har med anledning av coronavirusets spridning upprättat en ”Het Linje” för småföretagare. Detta är ett komplement till det stöd som kommunen redan har för sina småföretagare. Den heta linjen med nummer 042 – 18 18 20 är öppen vardagar mellan 8.30 – 12.00. Man har även möjlighet att boka in ett rådgivande Skypemöte.

Nyföretagarhjälpen
NyföretagarCentrum erbjuder Nyföretagarhjälpen för att vägleda dig som är nyföretagare. Registrera dig för att ta del av kostnadsfria webinarier och erbjudanden. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Framtidscoach för företag
Nu finns möjlighet för dig som företagare i Familjen Helsingborg att få kostnadsfri coachning för att ta dig igenom dagens situation och komma stärkt ur den. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl dig till mentorprogram
NyföretagarCentrum Skåne Nordväst erbjuder nyföretagare att delta i ett mentorprogram. Programmet innebär att du kostnadsfritt får tillgång till en mentor, som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk under ett år. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regeringen
Mer information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du på regeringens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om pandemilagen:

Region Skåne
Företagsakuten
Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess. Ring 040-675 34 80, öppettider vardagar klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00.

Resursdelning av permitterad personal
Du som tvingas permittera eller varsla personal kan hjälpa dina medarbetare samtidigt som du tillfälligt underlättar för andra företag. Du som har ett behov av personal kan hjälpa ett företag i kris, samtidigt som du snabbt får tillgång till kompetenta, tillfälliga medarbetare.

Region Skåne matchar företag med personalbehov med företag som varslar och permitterar. Regionen kan hjälpa ditt företag med att hitta andra företag och de stöttar i processen kring resursdelning. Regionen kan hjälpa dig med vilka regler som gäller och hur man kan fördela kostnader. Läs mer om hur det funkar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utbildningsakuten
Har du blivit tvungen att permittera personal? Tipsa dem om att göra något värdefullt och stärka sina kompetenser med online-utbildningar under tiden de är hemma. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skatteverket
Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skatteverket har sammanställt en FAQ med en mängd frågor och svar kring anstånd, mervärdesskatt, rekvisitioner, etc. Skatteverkets FAQ hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Svenskt Näringsliv
Här hittar du aktuell information från Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillväxtverket
Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet hittar du på Tillväxtverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Digitalisering - se Almi ovan.

Tourism in Skåne
Webbshop – ett skyltfönster mot världen.
Onlineförsäljningen ökar vanligtvis årligen. Dagens läge innebär att onlineförsäljning har ökat i en dramatisk hastighet. Nu erbjuder Tourism in Skåne AB en e-handels-lösning för besöksnäringsföretag på plattformen Nordisk E-handel. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stötta ditt Skåne
På visitskane.se har Tourism in Skåne samlat massor av tips på hur vi kan stötta skånska restauranger, kaféer, hotell, butiker och andra verksamheter under Coronakrisen – så att de finns kvar för oss alla även efteråt. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utbildningsaktuten för besöksnäringen
Tourism in Skåne tipsar om utbildningar, distanskurser och gratis onlineutbildningar som du kan påbörja redan idag, anpassade för dig inom besöksnäringen. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Verksamt
Samlad information från myndigheter om coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på sajten Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta näringslivsavdelningen

Med anledning av coronaviruset och den rådande situationen är du som är företagare varmt välkommen att kontakta oss på näringslivsavdelningen. Vi svarar på frågor om kommunens näringslivsfrämjande åtgärder och bollar gärna tankar och idéer om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att underlätta för er företagare i den rådande situationen.

Med tanke på rådande situation kommer vi främst att nås via telefon och e-post närmsta tiden.

 • Anna Nilsson, näringslivschef
 • Johan Bringle, näringslivsutvecklare
 • Josefine Marklund, näringslivsutvecklare
 • Minna Thörnqvist, handelsplatsutvecklare

Du når oss via servicecenter på 042-33 71 00 och via naringslivsavdelningen@hoganas.se.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: