Förskola och skola

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar angående covid-19 som rör förskola och skola. Informationen uppdateras regelbundet och är riktad till vårdnadshavare och elever.

Dessvärre inleder vi vårterminen med ökad smittspridning och sjukfrånvaro. Fokus är att minimera smittspridning samt att möta alla våra elever på ett så säkert och tryggt sätt som vi bara kan. Situationen upplevs olika av olika elever, därför har vi beredskap på skolorna tillsammans med elevhälsan för att möta eventuell oro.

Tillsammans hjälps vi åt med:

  • Fortsätt prata med era barn om vikten av att tvätta händerna, hålla avstånd och nysa eller hosta i armvecket.
  • Hämtning och lämning av era barn sker fortsatt utomhus.
  • Vi tar inte emot oanmälda besök i våra verksamheter, har du bokat ett möte ber vi dig vänta vid entrén så möter den du ska träffa dig där.
  • Vi kommer fortsatt att använda oss av digitala möten och digitala utvecklingssamtal genomförs under våren.
  • Elever som är sjuka eller har lindriga symptom ska stanna hemma
  • Anmäl elever med konstaterad covid-19 via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Har elev covid-19 och/eller har varit på skolan under smittofasen, 24 timmar från första symptom, ska detta meddelas till rektor. Skolan kommer fortsatt att informera om det finns smitta bland elever och personal i syfte att hålla koll på tidiga symptom.

Test vid symton

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla från förskoleplats och äldre att testa sig vid symptom på covid-19.

När du ska testa dig för covid-19 behöver du ta ett PCR-test. Ett snabbtest är mindre känsliga än ett PCR-test och därför räcker det inte med ett snabbtest för att utesluta att du är smittad av covid-19.

Oavsett ålder, yrke eller om du är vaccinerad bör du stanna hemma om du har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

Rekommendationen gäller som sagt oavsett vaccinationsstatus, men personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret är undantagna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer även utan symtom testas när någon i hushållet insjuknar i covid-19.

Detta gäller för personer som testat positivt för covid-19 (bär på sjukdomen)

Om du som elev testat positivt behöver du meddela din skola via denna e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för den som är smittad av covid-19.

Du kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om du

  • stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började
  • varit feberfri de två senaste dygnen
  • känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom

Höganäs kommun har beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolmiljöerna och vi uppmanar till testning vid symptom av covid-19. Åtgärder i skolan kan bli aktuella efter dialog med regionernas smittskydd i samband med utbrott av covid-19.

Hämta och lämna barn på fritids, förskola och pedagogisk omsorg

Hämtning och lämning sker fortsatt utomhus. Är ditt barn frisk är hen välkommen till fritids. Finns det konstaterad smitta av covid-19 måste ditt barn stanna hemma.

Varje rektor för respektive förskola kommer att besluta om förskolans rutiner för lämning och hämtning. Är ditt barn frisk är hen välkommen till förskola/pedagigsk omsorg. Finns det konstaterad smitta av covid-19 måste ditt barn stanna hemma.

Boka tid för att testa dig för covid-19 hos 1177.se

Bokningar görs precis som vanligt via 1177.se, där du kan välja stationen i listan över teststationer.

Boka tid: vaccination mot covid-19 hos Region Skåne

Hos Region Skåne bokar du tid och hittar all information om vad som gäller i samband med vaccineringen i Skåne.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen