Förskola och skola

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar angående covid-19 som rör förskola och skola. Informationen uppdateras regelbundet och är riktad till vårdnadshavare och elever.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla från förskoleplats och äldre att från och med den 22 november testa sig vid symptom på covid-19. Rekommendationen återinförs för att ligga steget före vid en befarad ökad smittspridning under december månad.

Oavsett ålder, yrke eller om du är vaccinerad bör du stanna hemma om du har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

Rekommendationen gäller som sagt oavsett vaccinationsstatus, men personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret är undantagna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer även utan symtom testas när någon i hushållet insjuknar i covid-19.

Detta gäller för personer som testat positivt för covid-19 (bär på sjukdomen)

Om du som elev testat positivt behöver du meddela din skola via denna e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för den som är smittad av covid-19. Detta ändras inte den 1 november.

Du kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om du

  • stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började
  • varit feberfri de två senaste dygnen
  • känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom

Höganäs kommun har beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolmiljöerna och vi uppmanar till testning vid symptom av covid-19. Åtgärder i skolan kan bli aktuella efter dialog med regionernas smittskydd i samband med utbrott av covid-19.

Boka tid för test och vaccination

Boka tid för att testa dig för covid-19 hos 1177.se

Bokningar görs precis som vanligt via 1177.se, där du kan välja stationen i listan över teststationer.

Boka tid för vaccination mot covid-19 hos Region Skåne

Hos Region Skåne bokar du tid och hittar all information om vad som gäller i samband med vaccineringen i Skåne.

Hämta och lämna barn på fritids, förskola och pedagogisk omsorg

Fritids

Hämtning och lämning sker fortsatt utomhus. Är ditt barn frisk är hen välkommen till fritids. Finns det konstaterad smitta av covid-19 måste ditt barn stanna hemma.

Förskola/pedagogsik omsorg

Varje rektor för respektive förskola kommer att besluta om förskolans rutiner för lämning och hämtning. Är ditt barn frisk är hen välkommen till förskola/pedagigsk omsorg. Finns det konstaterad smitta av covid-19 måste ditt barn stanna hemma.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen