Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Kultur och fritid

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar angående covid-19 som rör kultur och fritid. Informationen uppdateras regelbundet och är riktad till invånare och besökare till Höganäs kommun.

Många evenemang ställer om istället för att ställa in. I vår evenemangskalender hittar du tips på evenemang. Kika gärna och se om du hittar något skoj för dig, vänner och familj. Vi lägger in olika typer av evenemang, exempelvis utomhusaktiviteter, digitala aktiviteter med mera.

Här hittar du evenemangskalendern.

Du som 19 år eller äldre och som idrottar eller gör andra saker tillsammans med andra på fritiden behöver hålla avstånd och vara högst åtta personer i gruppen. Undvik att samåka till aktiviteten eller att byta om i samma omklädningsrum. Dela inte utrustning eller vattenflaskor. Delta inte i läger, matcher, tävlingar och cuper. Avstå från att träna och idrotta inomhus.

Barn och ungdomar som är födda 2002 eller senare kan idrotta inomhus om anpassningar har gjorts för att minska risken för smittspridning. Exempelvis kan barnen komma ombytta och duscha hemma och träningen bör ske i mindre grupper. Detta gäller även vid utomhusträning. Barn och ungdomar får inte delta i tävlingar där de möter andra lag. Mer information om idrott finns på Riksidrottsförbundets webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn och ungdomar som är födda 2002 eller senare kan vara med på andra aktiveter inom fritid och kultur om de allmänna råden följs för att minska risken för smittspridning.

Råd för föreningar inom idrott, kultur och fritid

Följ de här råden om du driver en förening inom idrott, kultur eller fritid:

 • Anordna träning och aktiviteter utomhus om det är möjligt.
 • Avstå från att träna och idrotta inomhus. Barn och ungdomar som är födda 2002 eller senare kan idrotta inomhus om anpassningar har gjorts för att minska risken för smittspridning.
 • Minimera antalet personer som närvarar vid samma tidpunkt eller på annat sätt undvik trängsel.
 • Delta inte i till exempel läger, matcher och tävlingar.

Träning i grupp bör vara begränsad till högst åtta personer.

Vad gäller på kommunens anläggningar?

Samtliga bibliotek är öppna, men under begränsade former. Principen är då låna, lämna, gå. Besöksantalet kommer att anpassas efter respektive biblioteks yta.

För att minska smittspridningen har vi på biblioteken i Höganäs vidtagit följande åtgärder:

 • Samtliga stolar i biblioteket är borttagna
 • Var på biblioteket max 15 minuter
 • Endast ett fåtal datorer tillgängliga (utan möjlighet att sitta)
 • Du som inte vill komma in på biblioteket, ring på klockan utanför, så kommer vi och hjälper dig
 • Bamse-rummet på Vikens Bibliotek är stängt
 • Använd gärna vårt digitala bibliotek www.bibliotekfh.se
 • Fortfarande gäller: håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk

Max antal besökare på våra bibliotek:

 • Höganäs Bibliotek - max 20 besökare
 • Jonstorps Bibliotek - max 8 besökare
 • Lerbergets Bibliotek - max 8 besökare
 • Nyhamnsläge Bibliotek - max 5 besökare
 • Vikens Bibliotek - max 8 besökare
 • Vikenskolans Bibliotek - max 8 besökare

I samarbete med Familjen Helsingborg ökar vi vår digitala service i och med den pågående situationen med coronaviruset. På den här sidan kan du ställa dina frågor direkt till Familjen Helsingborgs bibliotek och få tips på alla bibliotekens tjänster som du når hemifrån. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar är öppna – det gäller även babysim/barnsim där föräldrarna måste vara med.

Gymmet är öppet, men max åtta personer tillåts träna samtidigt. Rehabträning är tillåten samt träning för barn födda 2002 och senare.

Verksamheten på våra fritidsgårdar är anpassad utifrån gällande restriktioner.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I den mån det går är det öppet som vanligt.

Begränsat antal besökare, 5-8 personer beroende på lokalens storlek:

 • Jonstorp
 • Nyhamn
 • Lerberget
 • Eric Ruuth

Begränsat antal besökare, 8 personer:

 • Viken

Kommunen har fattat beslut att inte hyra ut några lokaler för möten och sammankomster, det vill säga sammanträdeslokaler, möteslokaler, slöjdsalar, hemkunskapssalar och liknande.

Hallarna är öppna för träning i föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Föreningar uppmanas att säkerställa att deras medlemmar kommer ombytta till träningar. Inga föräldrar får närvara under träning. Samtliga hallar mäts upp och har ett maxantal besökare/deltagare som tydligt skyltas (baserat på att varje deltagare ska ha en yta på minst 10 kvm).

 • Dela inte utrustning med varandra.
 • Om möjligt, genomför aktiviteten utomhus.
 • Res till och från aktiviteten individuellt.
 • Utför aktiviteten i mindre grupper.

Vi kommer att följa upp genom att personal gör stickprov/tillsyn så att restriktioner och avstånd följs. Vid avvikelser stängs föreningen av från att hyra lokalen och aktivitetsbidraget kan komma att omprövas.

Från och med den 6 februari 2021 får alla föreningar som har ungdomsverksamhet för barn födda 2002 och senare ha träning i kommunens lokaler.

Det är dock viktigt att hålla avstånd, att inte dela material (som exempelvis vattenflaskor), att vara noggrann med hygienen och att vara utomhus hellre än inomhus.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: