Hemsjukvård

Om du inte längre själv, eller med hjälp av ledsagning, kan ta dig till den vård eller det stöd du behöver kan du istället få hemsjukvård. Det gäller oavsett hur gammal du är.

Hälso- och sjukvårdsteamet består av legitimerad distriktssjuksköterska och sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fall, undernäring och munhälsa.

  • Distriktssköterskan och sjuksköterskan ger dig sådan sjukvård som kan utföras i hemmet. De kan hjälpa dig med medicinhantering, såromläggning, provtagning, utprovning av inkontinenshjälpmedel, att stödja behandling av långvarig sjukdom, ge smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede.
  • Arbetsterapeuten ger dig råd och stöd om hur du kan klara dagliga aktiviteter. Hen står också för utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel som rullstol, duschpall, griptång eller hjälpmedel för minne. Arbetsterapeuten hjälper dig även med att skriva ett intyg som kan användas i en ansökan om bostadsanpassning.
  • Fysioterapeuten hjälper dig med råd, stöd och träningsprogram för att så långt som möjligt återfå eller bibehålla din fysiska funktionsförmåga vid sjukdom eller funktionsnedsättning. Fysioterapeuten hjälper också till med utprovning av och träning i att använda hjäpmedel för gång och förflyttning.

Höganäs Omsorg AB utför hemsjukvården

I Höganäs kommun är det personal från kommunens omsorgsbolag Höganäs Omsorg AB som utför hemsjukvårdsinsatser. Distriktssköterskan, fysioterapeuten eller arbetsterapeuten utreder och beslutar om sjukvårdande eller rehabiliterande insatser. De kan själva utföra insatsen eller delegera den till annan sjukvårdskunnig personal i hemvården. Vid behov sker samverkan med vårdcentral och sjukhus.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvård är till för dig som på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen och har ett varaktigt eller vid enstaka men återkommande tillfällen behov av sjukvårdande insatser.

Du ska vara registrerad som mottagare av hemsjukvård för att få tillgång till sjukvården. Insatserna skall ha inletts av en frivillig individuell vårdplanering med en dokumenterad handlingsplan.

Hur får jag hemsjukvård?

Du kontaktar din distriktssköterska, fysio- eller arbetsterapeut som bedömer ditt behov av sjukvårdande eller rehabiliterande insatser i hemmet. Vårdcentral och sjukhus kan också anmäla ditt behov av hemsjukvård.

Vem utför hemsjukvård?

Distriktssköterskan, sjukgymnasten eller arbetsterapeuten utreder och beslutar om sjukvårdande eller rehabiliterande insatser. Distriktssköterskan, sjukgymnasten eller arbetsterapeuten kan själv utföra insatsen eller delegera den till annan sjukvårdskunnig personal i hemvården.

Vid behov sker samverkan med vårdcentral och sjukhus.

Vad kostar det?

En månadstaxa tas ut för hemsjukvård. Här hittar du information om avgifter och kostnader inom äldreomsorgen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: