Psykisk ohälsa

Du som är mellan 18 och 65 år och som på grund av långvarig psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning har svårigheter i ditt dagliga liv kan få stöd av Höganäs kommun.

Stöd och vägledning

Du som är över 18 år och som har en psykisk funktionsnedsättning som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv kan beställa tjänsten stöd och vägledning.

Vägledaren ger stöd, vägledning och rådgivning till dig som har komplexa behov av vård, stöd och service och som har svårt att ta kontakt eller hitta rätt stöd i samhället. Tjänsten är frivillig och kostnadsfri. Ingen dokumentation förs.

Vägledaren arbetar på uppdrag av dig och kan hjälpa till med:

  • stöd och hjälp med att etablera kontakt med myndigheter eller vårdkontakter
  • stöd för att få din rätt enligt gällande lagar
  • vägledning och stöd utifrån dina behov för en meningsfull vardag

Beställ tjänsten stöd och vägledning

073-435 75 68

Telefontid måndagar klockan 10.00-12.00 och torsdagar klockan 13.00-16.00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: