Stödteamet

Stödteamet arbetar med att ge psykosocialt stöd till vuxna personer med psykisk sjukdom och NPF. Vi vänder oss till dig som har påtagliga och varaktiga svårigheter i vardagen.

Det kan exempelvis vara svårt för dig att få vanor och rutiner att fungera i hemmet och det vardagliga livet, att vara delaktig i aktiviteter utanför hemmet, att komma i tid till planerade möten eller ha kontakt med myndigheter, sjukvård och andra samhällsfunktioner.

Målet med stödet är att du så småningom ska klara din vardag självständigt. Vi arbetar därför alltid med dig och gör upp en planering tillsammans för att du ska klara av de olika momenten på egen hand.

Stödet behovsprövas genom utredning och utformas individuellt.

I teamet arbetar vi både som handläggare som utreder stödbehovet och som boendestöd. Teamet består av professionerna:

  • psykiatrisjuksköterska/psykiatrisamordnare
  • socionomer
  • behandlingspedagoger
  • undersköterska

Kontakta stödteamet

042-33 77 14

Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-10.00.

Det går också bra att använda vårt mottagningsnummer, 042-33 77 43. Telefontid måndag-fredag klockan 08.30-09.00.

Du som lämnar ett meddelande innan klockan 14.30 blir uppringd samma dag.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: