Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som av olika skäl har svårt att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmäna kollektivtrafiken. En förutsättning är att du är folkbokförd i kommunen och har ett långvarigt funktionshinder.

Beställ färdtjänst

När du har blivit beviljad färdtjänst kan du göra en beställning av färdtjänst hos Taxi Höganäs på telefon 042-34 20 30.

Beställning görs i god tid, senast en timme före önskad avresa.

Ny färdtjänstleverantör

Den 1 oktober 2023 byter Höganäs kommun färdtjänstleverantör. Du kan läsa mer om det här på kommunens hemsida.

Ny färdtjänstleverantör (hoganas.se)

Att resa med färdtjänst

För att resan med färdtjänsten ska gå så smidigt som möjligt kan det vara bra att tänka på vissa saker inför resan:

  • När du ska åka färdtjänst ska du alltid visa färdtjänstkortet tillsammans med fotolegitimation.
  • För att underlätta samordningen av resor bör du vara resklar några minuter före angiven tid för avresa.

Resor med färdtjänst får göras inom hela Skåne samt Laholms, Markaryds, Älmhults, Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Antalet resor med färdtjänst är obegränsat.

Den som har färdtjänsttillstånd har rätt att ta med en medresenär på sin resa. Bokning för medresenär måste göras när du bokar din resa. Medresenär betalar egen avgift enligt taxetabell (som färdtjänstberättigad).

Egenavgiften, den summa som du betalar för varje resa, beror på hur långt du ska åka. När du beställer resan får du uppgift om hur mycket resan kommer att kosta.

Samåkning med andra resenärer sker i största möjliga utsträckning. Detta innebär att din restid kan komma att bli längre jämfört med direktresa.

Om behov finns av hjälp under själva resan kan du bli beviljad ledsagning. Ledsagarens resa är avgiftsfri. Här läser du mer och ansöker om LSS-insatsen ledsagarservice.

Du kan efter en särskild prövning använda periodkort/månadskort för arbetsresor eller liknande. Skånetrafikens priser och zoner gäller. Med arbetsresa avses resor till och från arbete, viss utbildning samt resor till och från daglig verksamhet enligt LSS.

Periodkorten gäller för en månad och betalas till socialförvaltningen för en månad i taget. Giltighetsperioden kan inte förskjutas vid till exempel semester eller sjukdom.

Vid förändringar av ditt funktionshinder som innebär ändrade behov för resan till exempel specialfordon, bärhjälp med mera, kontakta färdtjänsthandläggaren i god tid. En kompletterande ansökan kan göras via kommunens e-tjänst för ansökan om färdtjänst.

Ansök om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst prövas och beslutas av färdtjänsthandläggare, utifrån lagen om färdtjänst och kommunens riktlinjer. Ansökan görs via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö.

Ansök om riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst gäller för resor utanför färdtjänstområdet. Resa med riksfärdtjänst kan ske med allmän kollektivtrafik, med ledsagare, med personbil eller specialfordon. Riksfärdtjänst kan inte användas för resor i arbetet, studier eller sjukvårdande behandling. Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Ansökan görs för varje enskild resa till färdtjänsthandläggaren två veckor före planerad resa. Ansökan görs via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den individuella bedömningen utgår från den sökandes förutsättningar utifrån funktionshinder.

Utgångspunkten är kollektivtrafik med ledsagare alternativt i kombination med anslutningsresor med färdtjänst/taxi. Om du får avslag på din ansökan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: