Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som av olika skäl har svårt att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmäna kollektivtrafiken. En förutsättning är att du är folkbokförd i kommunen och har ett långvarigt funktionshinder.

Beställning av färdtjänst från 1 oktober 2023

Från den 1 oktober 2023 är Telepass leverantör av färdtjänstresor. Du som har blivit beviljad färdtjänst kan göra en beställning av resa hos Telepass.

Kontaktinformationen skiljer sig åt beroende på vad ditt ärende gäller. Följande telefonnummer och mejladresser går till Telepass beställningscentral.

Beställa färdtjänstresa:

042 – 38 50 86

Via appen Drip Traveller Höganäs på din smartphone eller dator:

Instruktion till hur du använder appen , 10.6 MB.

 

Gäller det fasta, återkommande resor:

042 – 38 50 83 (08:00 – 17:00 vardagar) eller fastaresor.hoganas@drtsolutions.eu

Gäller det allmänna frågor och synpunkter:

042 – 38 50 81 (08:00 – 17:00 vardagar) eller kundtjanst.hoganas@drtsolutions.eu

Gäller det att du glömt någonting i bilen efter en resa:

042 – 19 48 48 (07:00 – 16:00 vardagar)

Beställning görs i god tid, senast en timme före önskad avresa.

Att resa med färdtjänst

För att resan med färdtjänsten ska gå så smidigt som möjligt kan det vara bra att tänka på vissa saker inför resan:

  • När du ska åka färdtjänst ska du alltid visa färdtjänstkortet tillsammans med fotolegitimation.
  • För att underlätta samordningen av resor bör du vara resklar fem minuter före angiven tid för avresa.

Resor med färdtjänst får göras inom hela Skåne. Resan ska påbörjas eller avslutas i Höganäs kommun.

Den som har färdtjänsttillstånd har rätt att ta med en medresenär på sin resa. Bokning för medresenär måste göras när du bokar din resa. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade, enligt taxetabell.

Egenavgiften, den summa som du betalar för varje resa, beror på hur långt du ska åka. När du beställer resan får du uppgift om hur mycket resan kommer att kosta.

Samåkning med andra resenärer sker i största möjliga utsträckning. Detta innebär att din restid kan komma att bli längre jämfört med direktresa.

Du kan efter en särskild prövning bli beviljad arbetsresor. Med arbetsresa avses resor till och från arbete, utbildning över grundskolenivå samt resor till och från daglig verksamhet enligt LSS.

Är du beviljad arbetsresa så innebär det två resor per dag. Resan ska påbörjas eller avslutas på beviljad arbetsplatsadress.

Vid arbetsresa faktureras du samma summa som för Skånetrafikens månadskort, vilket innebär att du inte betalar egenavgift i bilen för dessa resor.

Skånetrafikens priser och zoner gäller.

Vid förändringar av ditt funktionshinder som innebär ändrade behov för resan till exempel specialfordon, bärhjälp med mera, kontakta färdtjänsthandläggaren i god tid. En kompletterande ansökan kan göras via kommunens e-tjänst för ansökan om färdtjänst.

Ansök om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst prövas och beslutas av färdtjänsthandläggare, utifrån lagen om färdtjänst och kommunens riktlinjer. Ansökan görs via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö.

Ansök om riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst gäller för resor utanför färdtjänstområdet. Resa med riksfärdtjänst kan ske med allmän kollektivtrafik, med ledsagare, med personbil eller specialfordon. Riksfärdtjänst kan inte användas för resor i arbetet, studier eller sjukvårdande behandling. Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Ansökan görs för varje enskild resa till färdtjänsthandläggaren tre veckor före planerad resa. Ansökan görs via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den individuella bedömningen utgår från den sökandes förutsättningar utifrån funktionshinder.

Utgångspunkten är kollektivtrafik med ledsagare alternativt i kombination med anslutningsresor med färdtjänst/taxi. Om du får avslag på din ansökan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: