Ny färdtjänstleverantör i Höganäs kommun

Höganäs kommun har upphandlat och tecknat avtal med en ny färdtjänstleverantör. Den nya leverantören heter Telepass och ersätter Taxi Höganäs från den 1 oktober 2023.

Bytet av leverantör kommer inte att innebära några större förändringar för dig som har färdtjänst. Vi planerar tillsammans med Telepass för en så bra och smidig övergång som möjligt. 

Du som har färdtjänst kommer att få mer detaljerad information hemskickad till dig i god tid innan Telepass tar över. Telepass planerar bland annat att göra besök i verksamheterna, samt ha öppet hus i Höganäs där du har möjlighet att närvara och ställa frågor.

Här nedan har vi samlat frågor och svar om upphandlingen och bytet av leverantör av färdtjänstresor.

Frågor och svar om bytet av färdtjänstleverantör

Ingenting ändras i ditt färdtjänstbeslut. Du kommer få mer detaljerad information skickad hem till dig i god tid innan Telepass tar över den 1 oktober 2023.

Du kommer att kunna ringa och beställa din färdtjänst precis som idag även efter den 1 oktober. Men det blir ett nytt telefonnummer som går till en beställningscentral i Lund. Du kommer att få information om det nya numret i god tid.

Det kommer även att finnas möjlighet, för den som vill, att beställa sina resor i en mobil app. En fördel med appen är att du kan se och följa bokade resor, vilket ger en ökad trygghet för både resenärer och anhöriga.

Resor som har beställts hos Taxi Höganäs kommer inte att gå över i det nya systemet automatiskt, därför måste du beställa din resa hos Telepass i god tid om den ska ske efter den 30 september. Du kommer att få information i god tid om när och hur du gör den beställningen.

Flera av Telepass chaufförer har lokal kännedom och lång erfarenhet av att köra i närområdet eftersom de redan idag kör sjukresor för Skånetrafiken i bland annat Höganäs kommun.

Telepass har vunnit kommunens upphandling. Enligt lagen om offentlig upphandling ska det bästa anbudet i en upphandling få uppdraget. Den här gången är det Telepass som har lämnat in det bästa anbudet. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten har nu meddelat i en dom att vi har följt de regler som gäller enligt lagen om offentlig upphandling. Därför har vi nu tecknat ett avtal med Telepass.

I upphandlingen hade vi fast pris och utvärderade hur anbudsgivarna beskrev den service och kvalitet de kommer att kunna erbjuda. Kriterierna för utvärderingen var:

  • Service till färdtjänstresenärer och anhöriga
  • Service gentemot socialförvaltningen
  • Lokalkännedom
  • Övertagande och kontinuitet

Ansöka om eller beställa färdtjänst

Läs mer om hur du beställer eller ansöker om färdtjänst här på kommunens hemsida.

Färdtjänst - hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: